EMA-activiteiten

Taal wijzigen:
Pagina (verlopen) Laatst gewijzigd 01-09-2016
This content has been archived on 01-09-2016, reason: No more updates will be done
Het EMA ondersteunt het Actieplan voor de Europese Unie inzake Milieutechnologieën (ETAP) door te zorgen voor uitwisseling van kennis van en informatie over zachte en harde technologieën. Een inventarisatie van milieuschadelijke subsidies biedt een basis voor verdere analyse om te komen tot de formulering van concrete voorstellen om de vraag naar en het gebruik van milieutechnologieën te doen toenemen. Er wordt gewerkt aan de ontwikkeling van statistieken en indicatoren voor technologische en eco-innovatie. Dergelijke indicatoren moeten de vooruitgang meten die wordt geboekt bij de implementatie van het ETAP.

Het EMA is betrokken bij de volgende activiteiten ter ondersteuning van milieutechnologieën:

  • ter ondersteuning van het ETAP heeft het EMA informatie verzameld over belemmeringen die een bredere toepassing van milieutechnologieën in de weg staan, zoals milieuschadelijke subsidies. Dit heeft geresulteerd in een becommentarieerde inventarisatie van subsidies en regels, gedeeltelijk afgeleid van OESO-bevindingen.
  • Het EMA biedt ondersteuning van kennisontwikkeling op het gebied van 'zachte' technologieën die hoofdzakelijk bestaat uit informatie over methoden, systemen en best practices voor een meer systematische benadering van de milieukwesties binnen organisaties, bijvoorbeeld het EMAS (Eco Management and Audit Scheme - milieubeheer- en milieuauditsysteem).
  • De Portal voor milieutechnologieën biedt informatie over 'harde' technologieën, zoals fysieke gereedschappen, apparaten en machines die verschillende productie- of transformatiefuncties uitvoeren.  
  • De Atlas voor milieutechnologie is bedoeld voor particuliere ondernemingen, organisaties en publieke instanties die op zoek zijn naar bronnen van nieuwe milieutechnologie in heel Europa. De Atlas geeft de locatie van en informatie over bedrijven, kenniscentra en belangrijke technologische installaties. De Atlas draagt ook bij aan ETAP-actie 4 betreffende de ontwikkeling van bestaande gidsen en gegevensbanken over milieutechnologieën.
  • De ontwikkeling van indicatoren voor het analyseren van de toename van eco-innovatie en de evolutie van milieutechnologische antwoorden duurt voort.

 

Abonnementen
Abonneren om onze verslagen (op papier en/of in elektronische vorm) en onze driemaandelijkse elektronische nieuwsbrief te ontvangen.
Volg ons
 
 
 
 
 
Europees Milieuagentschap (EMA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Denemarken
Telefoon: +45 3336 7100