EEAs aktiviteter

Endre språk
Side utløpt Sist endret 01.09.2016
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done
Miljøbyrået støtter handlingsplanen for miljøteknologi (ETAP) ved å delta i kunnskaps- og informasjonsutveksling om ”myke” og ”harde” teknologier. En oversikt over miljøskadelige subsidier danner grunnlag for en videre analyse som skal bidra til å utforme konkrete forslag om hvordan etterspørselen etter og bruken av miljøteknologier kan utvides. Det arbeides med å utvikle statistikk og indikatorer knyttet til teknologi og miljøinnovasjon. Disse indikatorene skal måle framdriften i gjennomføringen av ETAP.

Miljøbyrået er involvert i følgende aktiviteter som støtter miljøteknologier:

  • Som støtte til ETAP har EEA samlet inn informasjon om hindringer som står i veien for en mer omfattende bruk av informasjonsteknologier, f.eks. miljøskadelige subsidier. Dette har resultert i produksjonen av en oversikt (med noter) over subsidier og regler, som delvis støtter seg til OECD-funn.
  • EEA støtter opp under kunnskapsutviklingen innenfor ”myke” teknologier. Støtten består hovedsakelig av informasjon om metoder, systemer og ”beste praksis” som kan bidra til en mer systematisk håndtering av miljøspørsmål i organisasjoner, f.eks. ordningen for miljøstyring og miljørevisjon (EMAS).
  • Miljøteknologiportalen gir informasjon om ”harde” teknologier, f.eks. fysisk utstyr, enheter og maskiner som utfører ulike produksjons- eller bearbeidingsfunksjoner.  
  • Formålet med miljøteknologiatlaset er å bistå private selskaper så vel som organisasjoner og offentlige organer som har behov for å finne kilder til ny miljøteknologi i Europa, ved å å informere om selskaper, kunnskapssentre og større teknologianlegg og deres beliggenhet. Atlaset bidrar også til ETAP-tiltak 4 som gjelder utviklingen av eksisterende kataloger og databaser over miljøteknologier.
  • EEA støtter den pågående utviklingen av indikatorer som skal bidra til å analysere veksten innenfor miljøinnovasjon og utviklingen av miljøteknologiske tiltak.

 

Abonnementer
Registrer deg for å motta våre rapporter (på papir og/eller elektronisk) og kvartalsvise nyhetsbrev.
Følg oss
 
 
 
 
 
Det Europeiske Miljøbyrået (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100