Činnosti agentúry EEA

Zmeniť jazyk
Stránka expirovala Posledná zmena 01. 09. 2016
This page was archived on 01. 09. 2016 with reason: No more updates will be done
Agentúra EEA podporuje akčný plán environmentálnych technológií (ETAP) poskytovaním výmeny znalostí a informácií o mäkkých a tvrdých technológiách. Inventúra dotácií poškodzujúcich životné prostredie poskytuje základ pre ďalšiu analýzu na podporu formulovania konkrétnych návrhov o spôsobe rozšírenia osvojovania environmentálnych technológií a dopytu po nich. Prebiehajú práce na príprave štatistík a ukazovateľov týkajúcich sa technológie a ekologických inovácií. Tieto ukazovatele majú merať pokrok pri realizácii akčného plánu ETAP.

Agentúra EEA sa zapája do nasledujúcich činností, ktoré podporujú environmentálne technológie:

  • Na podporu akčného plánu ETAP zbiera agentúra EEA informácie o prekážkach, ktoré brzdia širšie využívanie informačných technológií, akými sú dotácie poškodzujúce životné prostredie. Toto úsilie vyústilo do vypracovania komentovaného zoznamu dotácií a pravidiel, ktorý bol pripravený čiastočne na základe zistení organizácie OECD.
  • Agentúra EEA poskytuje podporu vytvárania znalostí o „mäkkých“ technológiách, ktorá pozostáva najmä z informácií o metódach, systémoch a osvedčených postupoch, s cieľom systematickejšie riešiť environmentálnu problematiku v organizáciách, napr. systém ochrany životného prostredia a ekologických auditov (EMAS).
  • Portál environmentálnych technológií poskytuje informácie o „tvrdých“ technológiách, akými sú fyzické zariadenia a prístroje, ktoré ponúkajú rôzne výrobné alebo transformačné funkcie.  
  • Atlas environmentálnych technológií je zameraný na poskytovanie pomoci súkromným spoločnostiam, ako aj organizáciám a verejným orgánom, ktoré potrebujú nájsť zdroje nových environmentálnych technológií v Európe, a to tak, že poskytuje údaje o sídle spoločností a informácie o spoločnostiach, znalostných strediskách a najdôležitejších technologických prostriedkoch. Atlas prispieva aj k aktivite 4 akčného plánu ETAP týkajúcej sa rozvoja existujúcich adresárov a databáz environmentálnych technológií.
  • Vypracúvajú sa aj ukazovatele na analýzu rastu ekologických inovácií a vývoja reakcií na environmentálne technológie.

 

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100