EVA aktivitātes

Mainīt valodu
Lapa beidzies Pēdējās izmaiņas 01.09.2016
This content has been archived on 01.09.2016, reason: No more updates will be done
EVA atbalsta Vides tehnoloģiju rīcības plānu (ETAP), sniedzot zināšanu un informācijas apmaiņu par intelektuālajām (soft) un tradicionālajām (hard) tehnoloģijām. Vidi degradējošu dotāciju datu bāze sagatavo pamatu turpmākai analīzei, lai atbalstītu konkrētu priekšlikumu sagatavošanu par to, kā paplašināt pieprasījumu pēc vides tehnoloģijām un to apgūšanu. Turpinās darbs par tehnoloģiju un ekojauninājumu statistikas un rādītāju izstrādes. Ar šādiem rādītājiem būtu mērāma virzība, ko sniedz ETAP ieviešana.

EVA ir iesaistīta šādās aktivitātēs, kas atbalsta vides tehnoloģijas:

  • Atbalstot ETAP, EVA ir savākusi informāciju par šķēršļiem, kas traucē plašāku informācijas tehnoloģiju pielietojumu, piemēram, vidi degradējošas dotācijas. Tā rezultātā ir sagatavota anotēta datu bāze par dotācijām un noteikumiem, kas daļēji balstīta uz OECD iegūtajiem datiem.
  • EVA sniedz atbalstu zināšanu attīstībai par 'intelektuālajām' tehnoloģijām, kas, galvenokārt, ietver informāciju par metodēm, sistēmām un labāko praksi, lai organizācijās varētu vēl sistemātiskāk nodarboties ar vides jautājumiem, piemēram, vides vadības un audita sistēmu (EMAS).
  • Šajā Vides tehnoloģiju portālā ir sniegta informācija par 'tradicionālajām' tehnoloģijām, piemēram, fizikālajām iekārtām, ierīcēm un mašīnām, kas veic dažādas ražošanas vai pārveidošanas funkcijas.  
  • Šajā Vides tehnoloģiju atlantā , kas paredzēts privātajiem uzņēmumiem, kā arī organizācijām un valsts iestādēm, kurām ir nepieciešams atrast Eiropā jaunas vides tehnoloģijas avotus, parādīts uzņēmumu, zināšanu centru un svarīgāko tehnoloģisko iekārtu izvietojums un informācija par tiem. Šis atlants dod ieguldījumu arī ETAP 4. rīcības plānā attiecībā uz esošajām adrešu grāmatām un datu bāzēm par vides tehnoloģijām.
  • Turpinās radītāju izstrāde, lai analizētu ekojauninājumu izaugsmi un reakciju uz vides tehnoloģiju attīstību.

 

Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
 
 
 
 
 
Eiropas Vides aģentūra (EVA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhāgena K
Dānija
Tālrunis: +45 3336 7100