Európska environmentálna agentúra nepreberá žiadnu zodpovednosť alebo akékoľvek ručenie za informácie na tejto stránke a tieto informácie neodrážajú vždy oficiálne stanovisko EEA alebo iných orgánov a inštitúcií Európskych spoločenstiev.

Materiál na tejto stránke nie je vždy podrobný, úplný, presný alebo aktuálny a môže obsahovať odkazy na externé stránky, nad ktorými EEA nemá kontrolu a za ktoré EEA nezodpovedá. Európska environmentálna agentúra a ani žiadna iná osoba alebo obchodná spoločnosť, ktorá jedná v mene agentúry nezodpovedá za obsah tejto internetovej stránky a jej použitie.

Našim cieľom je, aby informácie boli aktuálne a presné. Ak dostaneme upozornenie na chyby, pokúsime sa ich opraviť.

Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100