seuraava
edellinen
kohdat

Uutiset

Saasteettomuus: Suurin osa Euroopan uimavesistä täyttää on laadultaan erinomaisia

Vaihda kieli
Uutiset Julkaistu 03.06.2022 Viimeksi muokattu 24.10.2023
3 min read
Tänään julkaistun vuosittaisen uimavesiraportin mukaan vuonna 2021 lähes 85 prosenttia Euroopan uimarannoista kuului vedenlaatunsa osalta Euroopan unionin korkeimpaan laatuluokkaan ”erinomainen”. Arvioinnin tarjoamien tietojen avulla uimarit voivat löytää vedenlaadultaan parhaat uimarannat eri puolilta Eurooppaa tänä kesänä. Euroopan ympäristökeskuksen yhteistyössä Euroopan komission kanssa laatima arviointi perustuu 21 859 uimarannan seurantaan eri puolilla Eurooppaa. Vuonna 2021 toteutettu seuranta kattaa EU-maiden lisäksi myös Albanian ja Sveitsin.

Tänään julkaistun vuosittaisen uimavesiraportin mukaan vuonna 2021 lähes 85 prosenttia Euroopan uimarannoista kuului vedenlaatunsa osalta Euroopan unionin korkeimpaan laatuluokkaan ”erinomainen”. Arvioinnin tarjoamien tietojen avulla uimarit voivat löytää vedenlaadultaan parhaat uimarannat eri puolilta Eurooppaa tänä kesänä. Euroopan ympäristökeskuksen yhteistyössä Euroopan komission kanssa laatima arviointi perustuu 21 859 uimarannan seurantaan eri puolilla Eurooppaa. Vuonna 2021 toteutettu seuranta kattaa EU-maiden lisäksi myös Albanian ja Sveitsin.

Ympäristö-, valtameri- ja kalastuskomissaari Virginijus Sinkevičius iloitsi siitä, että ”tämä raportti tarjoaa mukavia uutisia niille, jotka ovat varaamassa kesälomiaan Euroopan kauniisiin rantakohteisiin. Olipa kohteenamme uimaranta Kreikan rannikolla, Unkarissa järvellä tai Ranskassa joella, voimme olla varmoja siitä, että suurin osa uimavesistä on laadultaan erinomaisia. Tämä on hyväksi ympäristölle, terveydellemme ja Euroopan matkailuelinkeinolle, joka on toipumassa pandemiasta. Olemme sitoutuneet säilyttämään tämän laatutason ja parantamaan sitä edelleen, jotta EU:n saasteettomuustavoitteet voidaan saavuttaa.”

Euroopan ympäristökeskuksen pääjohtaja Hans Bruyninckx kertoo tulosten osoittavan, kuinka hyvin EU:n yli 40 vuoden aikana toteuttamat toimet uimaveden laadun parantamiseksi Euroopassa ovat edistäneet terveyttä ja vaikuttaneet myönteisesti ympäristöön. ”EU:n saasteettomuustoimintasuunnitelma ja EU:n uimavesidirektiivin tarkistaminen vahvistavat entisestään sitoutumistamme saastumisen ehkäisemiseen ja vähentämiseen tulevina vuosikymmeninä.”

Raportin keskeiset havainnot

Raportista käy ilmi, että rannikoilla sijaitsevien uimarantojen veden laatu on yleisesti ottaen parempi kuin sisämaan uimarannoilla. Rannikoiden uimarantojen osuus on kaksi kolmasosaa kaikista uimarannoista. Vuonna 2021 EU:n rannikoilla sijaitsevista uimarannoista 88 prosenttia luokiteltiin vedeltään erinomaisiksi, kun taas sisämaan uimarannoista vastaava osuus oli 78,2 prosenttia. Sen jälkeen, kun uimavesidirektiivi annettiin vuonna 2006, ”erinomaisten” uimarantojen osuus on kasvanut, ja viime vuosina niiden osuus on vakiintunut noin 88 prosenttiin rannikkoalueilla ja 78 prosenttiin sisämaassa.

Raportissa todetaan, että vuonna 2021 veden laatua koskevat vähimmäisvaatimukset täyttyivät 95,2 prosentissa uimarannoista. Itävallassa, Maltalla, Kroatiassa, Kreikassa, Kyproksella, Tanskassa ja Saksassa vähintään 90 prosenttia uimavesistä täyttää ”erinomaisen” laatuvaatimuksen.

Huonolaatuisten uimavesien osuus on vähentynyt vuodesta 2013. Vuonna 2021 huonojen uimavesien osuus kaikista EU:n uimarannoista oli 1,5 prosenttia, kun se vuonna 2013 oli 2 prosenttia. Uimaveden heikko laatu johtuu usein lyhytaikaisesta veden laadun heikkenemisestä. Raportissa korostetaan, että saastumisen lähteiden parempi arviointi ja yhdennettyjen vesienhoitotoimenpiteiden toteuttaminen voivat auttaa parantamaan veden laatua.

Uimavesiraportin lisäksi Euroopan ympäristökeskus on julkaissut myös päivitetyn interaktiivisen kartan, josta käy ilmi kunkin uimarannan tilanne. Lisäksi saatavilla on maakohtaisia raportteja ja tarkempia tietoja uimavesidirektiivin täytäntöönpanosta eri maissa.

Tausta

Uimaveden laatu on parantunut Euroopassa huomattavasti viime vuosikymmeninä EU:n uimavesidirektiivin ja muiden EU:n ympäristösäädösten, kuten yhdyskuntajätevesien käsittelystä annetun direktiivin, nojalla käyttöön otetun järjestelmällisen seurannan ja hoidon ansiosta.

Uimavesiä koskevassa EU:n lainsäädännössä uimavedet luokitellaan havaittujen ulosteperäisten bakteerien määrän perusteella laatuluokkiin ”erinomainen”, ”hyvä”, ”riittävä” tai ”huono”. Jos uimaveden laatu luokitellaan huonoksi, EU-maan on ryhdyttävä tiettyihin toimenpiteisiin, esim. kiellettävä uiminen tai suositeltava uimisen välttämistä, tiedotettava asiasta yleisölle ja toteutettava asianmukaiset toimet tilanteen korjaamiseksi.

Nämä säännöt ovat vähentäneet merkittävästi käsittelemättömän tai osittain käsitellyn yhdyskunta- ja teollisuusjäteveden päätymistä uimaveteen. Tämän ansiosta uiminen on mahdollista monilla taajamissa sijaitsevilla pintavesialueilla, jotka ovat olleet aiemmin erittäin saastuneita.

Euroopan komissio tarkistaa parhaillaan uimavesidirektiiviä. Tavoitteena on arvioida, voidaanko voimassa olevilla säännöillä edelleen suojella kansanterveyttä ja parantaa uimavesien laatua vai onko niitä muutettava, erityisesti ottamalla käyttöön uusia parametrejä.

Kaikki EU-maat sekä Albania ja Sveitsi seuraavat uimavesiensä laatua EU:n uimavesidirektiivin mukaisesti.

Uimavesidirektiivin täytäntöönpanoa tukee laaja EU:n vesilainsäädännön kehys, johon kuuluvat vesipuitedirektiiviympäristönlaatunormidirektiivipohjavesidirektiivimeristrategiapuitedirektiivi ja yhdyskuntajätevesien käsittelystä annettu direktiivi.

Lisätietoa

Uimaveden laadun arviointi vuonna 2021, maakohtaiset tietokoosteet ja interaktiivinen kartta

Uimaveden laatua koskevat EU-säännöt

Uimavesidirektiivin tarkistus

 

Euroopan ympäristökeskuksen lehdistöpalvelu:

Constant Brand, constant.brand@eea.europa.eu

Puhelin: +45 2174 1872

Antti Kaartinen, antti.kaartinen@eea.europa.eu

Puhelin: +45 2336 1381

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

tallenna toimenpiteet