järgmine
eelmine
punktid

Euroopa Keskkonnaamet (EEA) haldab käesolevat veebilehte, et parandada avalikkuse juurdepääsu teabele oma tegevuste kohta. Meie eesmärk on hoida käesolev teave ja materjal ajakohase ja täpsena. Kui saame teada vigadest, püüame need parandada. EEA ei võta endale vastutust ega kohustusi (sealhulgas otsese või kaudse kaotuse või kahju korral, mis võib tekkida teile ja/või kolmandale isikule) sellel veebilehel sisalduva või sellega seonduva teabe suhtes. Teave, mida EEA käesoleval veebilehel esitab, ei kajasta tingimata EEA ja muude Euroopa Liidu institutsioonide ja asutuste ametlikku arvamust.

Käesoleval veebilehel esitatud materjal ei pruugi olla terviklik, lõplik, täpne ega ajakohane ning võib sisaldada linke välistele lehtedele, mille üle EEA talitustel puudub kontroll ja mille eest EEA ei võta vastutust. EEA ega keegi tema nimel tegutsev isik või ettevõtja ei vastuta käesoleva veebilehe sisu eest ning selle võimaliku kasutamise korral.

Meie eesmärk on vähendada tehnilistest tõrgetest põhjustatud katkestusi. Samas võib osa selle veebilehe andmetest või teabest olla loodud või liigendatud failides või vormingutes, mis ei ole veatud, ning EEA ei saa tagada katkestuste või muude samalaadsete probleemide puudumist. EEA ei võta vastutust käesoleva veebilehe kasutamise tulemusena tekkinud probleemide korral.

Permalinks

Geographic coverage

Tegevused dokumentidega