επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Press Release

Υψηλή παραμένει η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Αλλαγή γλώσσας
Press Release Δημοσίευση 13/05/2015 Τελευταία τροποποίηση : 03/06/2016
Photo: © Environmental Health Directorate, Malta
Το 95 % των περιοχών κολύμβησης που τελούν υπό παρακολούθηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές ποιότητας των υδάτων το 2014. Η ποιότητα των υδάτων στο 83 % των περιοχών κρίνεται εξαιρετικής ποιότητας, σημειώνοντας αύξηση κατά περίπου 1 ποσοστιαία μονάδα σε σύγκριση με το 2013.

Χαίρομαι που η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη είναι σταθερά σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζει να βελτιώνεται. Αυτό δείχνει ότι οι πολιτικές αποδίδουν και συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής μας, όταν είναι φιλόδοξες, σαφώς προσδιορισμένες και εφαρμόζονται με αποτελεσματικότητα.

Hans Bruyninckx, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος

Όλες οι περιοχές κολύμβησης στην Κύπρο, το Λουξεμβούργο και τη Μάλτα διαθέτουν ύδατα εξαιρετικής ποιότητας. Τις χώρες αυτές ακολουθούν η Ελλάδα (97 %), η Κροατία (94 %) και η Γερμανία (90 %), όλες με υψηλή αναλογία των περιοχών που διαθέτουν ύδατα κολύμβησης εξαιρετικής ποιότητας. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μόνο το 2 % των περιοχών κολύμβησης δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις της οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης και χαρακτηρίζεται ως «ανεπαρκούς ποιότητας».

Τα στοιχεία αυτά προέρχονται από την έκθεση για την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης που εκδίδουν ετησίως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ) και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην έκθεση συγκρίνεται η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης κατόπιν δειγματοληψίας σε περισσότερες από 21.000 παράκτιες και εσωτερικές περιοχές κολύμβησης σε όλη την ΕΕ, την Ελβετία και την Αλβανία το 2014. Παράλληλα με την έκθεση, ο ΕΟΠ δημοσίευσε έναν διαδραστικό χάρτη με τις επιδόσεις της κάθε περιοχής κολύμβησης.

Ο κ. Karmenu Vella, μέλος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για το Περιβάλλον, τις Θαλάσσιες Υποθέσεις και την Αλιεία, δήλωσε:«Κάποια στιγμή όλοι μας είμαστε τουρίστες και θέλουμε να απολαύσουμε την παραλία. Είναι προφανές ότι τα καθαρά και ασφαλή ύδατα κολύμβησης έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη διασφάλιση της υγείας μας και τα καλά νέα είναι ότι συνεχίζουν να βελτιώνονται. Έτσι, στην επόμενη βουτιά σας, θυμηθείτε τι κάνει η ΕΕ ώστε τα ύδατα στα οποία κολυμπάτε να συνεχίσουν να είναι ασφαλή και καθαρά!»

Ο κ. Hans Bruyninckx, εκτελεστικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος, δήλωσε: «Χαίρομαι που η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης στην Ευρώπη είναι σταθερά σε υψηλά επίπεδα και συνεχίζει να βελτιώνεται. Αυτό δείχνει ότι οι πολιτικές αποδίδουν και συμβάλλουν στην ποιότητα ζωής μας, όταν είναι φιλόδοξες, σαφώς προσδιορισμένες και εφαρμόζονται με αποτελεσματικότητα.»

Ύδατα κολύμβησης για το 2014: κύρια πορίσματα

  • Παράλληλα με τις ελάχιστες απαιτήσεις που πληροί το 95 % των περιοχών κολύμβησης, το 83 % πληροί τις αυστηρότερες προδιαγραφές του επιπέδου «εξαιρετικής ποιότητας». Τα ύδατα κολύμβησης κρίνονται ως ανεπαρκούς ποιότητας μόνο σε 409 περιοχές κολύμβησης, αριθμός που αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 2 % του συνόλου.
  • Τα υψηλότερα ποσοστά περιοχών κολύμβησης με ανεπαρκή ποιότητα υδάτων εντοπίζονται στην Ιταλία (107 περιοχές, 2 %), στη Γαλλία (105 περιοχές, 3 %) και την Ισπανία (67 περιοχές, 3 %).
  • Σε γενικές γραμμές, οι θαλάσσιες ακτές της ΕΕ λαμβάνουν υψηλή βαθμολογία, καθώς το 97 % πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές και πάνω από το 85 % χαρακτηρίζονται ως «εξαιρετικής ποιότητας». Τα ύδατα σε όλες τις θαλάσσιες ακτές στη Σλοβενία, τη Μάλτα και την Κύπρο διαθέτουν εξαιρετική ποιότητα.
  • Συγκριτικά, το 91 % των περιοχών κολύμβησης σε εσωτερικά ύδατα (λίμνες, ποτάμια) ικανοποιεί τα ελάχιστα πρότυπα με βάση τη βαθμολογία που συγκεντρώνει, ενώ άνω του 78 % χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικής ποιότητας. Στο Λουξεμβούργο και στη Βουλγαρία όλες οι εσωτερικές περιοχές κολύμβησης χαρακτηρίζονται εξαιρετικές, με επόμενη τη Δανία, όπου το 95% των υδάτων κολύμβησης σε λίμνες κρίνεται ως εξαιρετικής ποιότητας. Οι περίπου 2.000 εσωτερικές περιοχές κολύμβησης στη Γερμανία χαρακτηρίζονται ως εξαιρετικής ποιότητας σε ποσοστό 92%.

Ιστορικό του φακέλου

Οι τοπικές αρχές συλλέγουν δείγματα νερού σε επιλεγμένες περιοχές κολύμβησης σε όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου. Τα δείγματα υποβάλλονται στη συνέχεια σε ανάλυση για δύο τύπους βακτηρίων, που αποτελούν ένδειξη ρύπανσης από λύματα ή κτηνοτροφικά απόβλητα. Τα μολυσμένα ύδατα μπορεί να έχουν επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία και να προκαλέσουν στομαχικές διαταραχές και διάρροια σε περίπτωση κατάποσης.

Ανάλογα με τα επίπεδα των εντοπιζόμενων βακτηρίων, η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης χαρακτηρίζεται ως «εξαιρετικής ποιότητας», «καλής ποιότητας», «επαρκούς ποιότητας» ή «ανεπαρκούς ποιότητας». Ο ΕΟΠ εκπονεί την εν λόγω ετήσια έκθεση με βάση τα δεδομένα από την προηγούμενη κολυμβητική περίοδο. Έτσι, η φετινή έκθεση αποτελεί σύνθεση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν το καλοκαίρι του 2014 σχετικά με την αναμενόμενη ποιότητα των υδάτων κολύμβησης για το 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Permalinks

Geographic coverage

Ενέργειες Εγγράφων