další
předchozí
položky

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) provozuje tyto webové stránky, aby zlepšila přístup veřejnosti k informacím o  činnostech agentury. Naším cílem je uchovávat tyto informace a materiály tak, aby byly aktuální a správné. V případě zjištění chyb se budeme snažit je odstranit. Agentura EEA však vylučuje jakoukoli odpovědnost (včetně např. přímých či následných ztrát a škod, které mohou vzniknout vám anebo třetí straně) vyplývající z informací na těchto stránkách nebo s nimi související. Informace, které agentura EEA poskytuje na těchto stránkách, nemusí nutně vyjadřovat oficiální stanovisko agentury EEA a jiných institucí a orgánů Evropské unie.

Materiály na těchto stránkách nutně nemusejí být vyčerpávající, úplné, přesné nebo aktuální a mohou obsahovat odkazy na externí stránky, nad nimiž útvary agentury EEA nemají žádnou kontrolu a za které agentura EEA nepřebírá žádnou odpovědnost. Agentura EEA ani jakákoli osoba nebo společnost jednající jejím jménem neodpovídají za obsah těchto stránek a za způsob využití těchto stránek.

Naší snahou je minimalizovat problémy způsobené technickými chybami. Některé údaje či informace na našich stránkách však mohly být vytvořeny nebo strukturovány v souborech nebo formátech, které nejsou bezchybné, a agentura EEA nemůže zaručit, že její služby nebudou v důsledku těchto problémů přerušeny či jinak ovlivněny. Agentura EEA vylučuje jakoukoli odpovědnost související s těmito problémy, jež by mohly vzniknout v důsledku používání těchto stránek.

Permalinks

Geographic coverage

Akce dokumentů