Sladkovodné kvalita - základná skutočnosť 1

Zmeniť jazyk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publikované 06. 09. 2013
Sladké vody v Európe obsahujú množstvo znečisťujúcich látok vrátane živín, kovov, pesticídov, patogénnych mikroorganizmov, priemyselných chemikálií a liečiv. Tieto látky môžu mať nepriaznivé účinky na vodné ekosystémy, ničiť biotopy a spôsobiť úbytok sladkovodnej flóry a fauny. Zlá kvalita vody môže tiež zvýšiť riziko pre ľudské zdravie.
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100