następne
poprzednie
pozycje

Wód słodkich jakość - wiadomość 1

Zmień język:
SOER 2010 Message (Deprecated) Opublikowane 2013-09-06
Zasoby wód słodkich w Europie zawierają liczne zanieczyszczenia, w tym składniki pokarmowe, metale, pestycydy, mikroorganizmy chorobotwórcze, chemikalia przemysłowe oraz produkty farmaceutyczne. Mogą one wywierać szkodliwy wpływ na ekosystemy wodne, co powoduje degradację siedlisk i w efekcie prowadzi do utraty słodkowodnej flory i fauny. Zła jakość wody może także zwiększać zagrożenie dla zdrowia ludzi.
Akcje Dokumentu