neste
forrige
elementer

Ferskvann kvalitet - viktig faktum 1

Endre språk
SOER 2010 Message (Deprecated) Publisert 06.09.2013
Europas ferskvannsressurser inneholder mange forurensende stoffer, blant annet næringsstoffer, metaller, plantevernmidler, patogene mikroorganismer, industrikjemikalier og legemidler. Disse kan skade økosystemene i vann, forringe habitater og medføre tap av ferskvannsdyr og -planter. Dårlig vannkvalitet kan også bli et helseproblem for menneskene.

Permalinks

Dokumenter handlinger