li jmiss
preċedenti
punti

Kwalità tal-ilma ħelu - Fatti ewlenin 1

Biddel il-lingwa
SOER 2010 Message (Deprecated) Ippubblikat 06 Sep 2013
L-ilma ħelu fl-Ewropa fih għadd ta’ sustanzi li jniġġsu li jinkludu nutrijenti, metalli, pestiċidi, mikro-organiżmi patoġeniċi, sustanzi kimiċi industrijali u farmaċewtiċi. Dawn jista’ jkollhom effetti ħżiena fuq ekosistemi akkwatiċi, li jagħmlu ħsara lill-ħabitats u li jirriżultaw fit-tnaqqis tal-flora u tal-fawna tal-ilma ħelu. Kwalità ħażina tal-ilma tista’ wkoll tirriżulta fi tħassib għas-saħħa tal-bniedem.
Dokument ta’ Azzjonijiet