naslednji
prejšnji
zadetki

Sladkovodne kakovosti - ključni dejstvo 1

Spremeni jezik
SOER 2010 Message (Deprecated) Objavljeno 06.09.2013
Sladke vode v Evropi vsebujejo veliko onesnaževal, med katere spadajo hranilne snovi, kovine, pesticidi, patogeni mikroorganizmi, industrijske kemikalije in farmacevtske učinkovine. Ta onesnaževala lahko negativno vplivajo na vodne ekosisteme, poškodujejo habitate ter povzročajo izgubo sladkovodnih rastlin in živali. Slaba kakovost vode vzbuja tudi zaskrbljenost za zdravje ljudi.
Akcije dokumenta