næste
forrige
emner

Ferskvand kvalitet - besked 1

Skift sprog
SOER 2010 Message (Deprecated) Udgivet 06/09 2013
Europas ferskvand indeholder en række forurenende stoffer, herunder næringsstoffer, metaller, pesticider, patogene mikroorganismer, industrikemikalier og lægemidler. Disse kan have skadelige virkninger på vandøkosystemer, da de forringer levestederne og resulterer i tab af ferskvandsflora og –fauna. Dårlig vandkvalitet kan også give anledning til betænkeligheder med hensyn til menneskers sundhed.

Permalinks

Handlinger