naslednji
prejšnji
zadetki

Press Release

Kvaliteta evropskih kopalnih vod se še naprej izboljšuje

Spremeni jezik
Press Release Objavljeno 21.05.2013 Zadnja sprememba 02.10.2017
Photo: © Tim Poultney
Glede na letno poročilo Evropske agencije za okolje o kakovosti kopalnih vod v Evropi 94 % kopališč v Evropski uniji izpolnjuje minimalne standarde kakovosti vode. Odlično kakovost vode najdemo na 78 % kopališč, skoraj 2 % več kopališč kot v lanskoletnem poročilu pa izpolnjuje minimalne zahteve.

V Evropi lahko povsod – od severnih fjordov do subtropskih plaž – najdemo prostor za poletno ohladitev.

Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje

Izstopata Ciper in Luksemburg, saj vsa njuna kopališča s seznama dosegajo odlično kakovost vode. Še osem drugih držav ima odlične kakovostne vrednosti, ki presegajo povprečje EU: Malta (97 %), Hrvaška (95 %), Grčija (93 %), Nemčija (88 %), Portugalska (87 %), Italija (85 %), Finska (83 %) in Španija (83 %). To pomeni, da so se rezultati v primerjavi z lanskim letom izboljšali, s čimer se nadaljuje pozitiven razvoj, zabeležen že od začetka nadzora kopalnih vod v skladu z Direktivo o kopalnih vodah leta 1990.

Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Dejstvo, da se kakovost evropskih kopalnih vod še naprej izboljšuje, je spodbudno. Vendar pa je treba narediti še več, da bi vse naše vode postale pitne in primerne za kopanje. Ohraniti je treba tudi naše vodne ekosisteme. Voda je dragocen vir in za njeno popolno zaščito moramo sprejeti vse potrebne ukrepe.“

Jacqueline McGlade, izvršna direktorica Evropske agencije za okolje, je povedala: „V Evropi lahko povsod – od severnih fjordov do subtropskih plaž – najdemo prostor za poletno ohladitev. Iz današnjega poročila je razvidno, da je kakovost kopalne vode na splošno zelo dobra, še vedno pa obstajajo onesnažena kopališča, zato ljudem svetujemo, naj preverijo oceno svojega najljubšega kopališča.“

Evropska agencija za okolje vsako leto združi podatke o kopalni vodi, ki jih lokalni organi zberejo na več kot 22 000 kopališčih v 27 državah članicah Evropske unije, na Hrvaškem in v Švici. Ti podatki navajajo stopnje prisotnosti bakterij, ki nastajajo z odplakami in gojenjem živine. Več kot dve tretjini kopališč sestavljajo morske obalne plaže, ostalo pa so reke in jezera.

Vsako letno poročilo temelji na podatkih iz prejšnje kopalne sezone in tudi letošnje poročilo vsebuje podatke, zbrane poleti leta 2012. Letošnje poročilo kljub splošnemu izboljšanju razkriva, da ima skoraj 2 % kopališč ob morskih plažah, na jezerih in rekah vodo slabe kakovosti. Najvišje odstotke neustreznih kopališč imajo Belgija (12 %), Nizozemska (7 %) in Združeno kraljestvo (6 %). Nekatere od teh plaž je bilo treba med poletno sezono leta 2012 zapreti. Na splošno imajo morska kopališča dobre rezultate, saj jih v EU več kot 95 % izpolnjuje minimalne zahteve, 81 % pa jih je dobilo odlično oceno. Če s temi podatki primerjamo kopalne vode v rekah in jezerih, jih 91 % presega minimalni prag, 72 % pa jih je odlične kakovosti.

Na nekaterih območjih je preplavljanje vod ob neurjih, ko odtočni kanali ne morejo zadržati vsega dežja, še vedno problematično, čeprav se je kakovost vode z boljšim čiščenjem odpadnih vod in manj izpusti neprečiščenih odplak izboljšala. Na začetku devetdesetih let je imelo le približno 60 % kopališč vodo odlične kakovosti, 70 % pa jih je izpolnjevalo minimalne standarde.

Ozadje

Kopalne vode v Evropi morajo ustrezati standardom iz Direktive o odpadnih vodah, sprejete leta 2006, s katero je bila prejšnja zakonodaja posodobljena in poenostavljena. Države članice EU jo morajo začeti izvajati decembra 2014. Evropska unija vsako leto na podlagi poročil, ki ji jih morajo države članice poslati do konca preteklega leta, izda zbirno poročilo o kakovosti kopalnih vod. V letošnjem poročilu so zbrani podatki za vseh 27 držav članic EU ter Hrvaško in Švico, ki so nadzirale kakovost svojih kopalnih vod in o njej poročale, večinoma že v skladu z novimi določbami.

Laboratoriji pri nadzoru kakovosti kopalnih vod preverjajo stopnje prisotnosti določenih vrst bakterij, vključno z intestinalnimi enterokoki in bakterijo Escherichia coli. Te stopnje lahko kažejo na onesnaženost, zlasti z odplakami ali živalskimi iztrebki. Kopališča so lahko ocenjena kot ustrezna glede na zavezujoče vrednosti, ustrezna glede na strožje priporočene vrednosti ali neustrezna.

Državljani lahko kakovost vode na svojih najljubših kopališčih preverijo na spletni strani Evropske agencije za okolje o kopalnih vodah. S te spletne strani si lahko prenesejo zbrane podatke ali si na njej ogledajo interaktivne zemljevide. Na spletni strani Eye on Earth pa lahko tudi poročajo o stanju svojih lokalnih vod.

Dodatne informacije:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics