næste
forrige
emner

Press Release

Europas badevand bliver stadig renere

Skift sprog
Press Release Udgivet 21/05 2013 Sidst ændret 02/10 2017
Photo: © Tim Poultney
Fireoghalvfems procent af badeområderne i Den Europæiske Union opfylder minimumskravene for vandkvalitet ifølge Det Europæiske Miljøagenturs årlige rapport om badevandskvaliteten i EU. På 78 % af badestederne er vandkvaliteten udmærket, og næsten 2 % flere badesteder opfylder minimumskravene i forhold til sidste års rapport.

Fra Nordens fjorde til subtropiske strande er der et væld af steder i Europa, hvor der er mulighed for at køle sig om sommeren.

Jacqueline McGlade, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur

Cypern og Luxembourg skiller sig ud ved, at alle badeområder har udmærket vandkvalitet. Otte andre lande ligger over EU-gennemsnittet: Malta (97 %), Kroatien (95 %), Grækenland (93 %), Tyskland (88 %), Portugal (87 %), Italien (85 %), Finland (83 %) og Spanien (83 %). Det er en forbedring i forhold til sidste års resultater og en fortsættelse af den positive udvikling siden kontrolovervågningen af badevand begyndte inden for rammerne af badevandsdirektivet i 1990.

Miljøkommissær Janez Potočnik udtaler: "Det er opmuntrende at se, at kvaliteten af EU’s badevand fortsætter med at blive bedre. Men der kan stadig gøres mere for at sikre, at alle vores farvande egner sig til badning og til drikkevand, og at vores vandøkosystemer er sunde. Vand er en dyrebar ressource, og vi må gøre alt, hvad vi kan, for at beskytte den."

Jacqueline McGlade, administrerende direktør for Det Europæiske Miljøagentur, udtaler: "Fra Nordens fjorde til subtropiske strande er der et væld af steder i Europa, hvor der er mulighed for at køle sig om sommeren. Rapporten, som offentliggøres i dag, viser, at badevandskvaliteten generelt er meget god, men at der stadig er badesteder med forureningsproblemer, og derfor opfordrer vi borgerne til at tjekke, hvordan deres foretrukne badested ligger i klassificeringen.”

Hvert år sammenstiller Det Europæiske Miljøagentur de datasæt for badevandskvaliteten, som indsamles af lokale myndigheder fra over 22 000 badesteder i de 27 EU-medlemsstater, Kroatien og Schweiz. Blandt andet måles mængden af bakterier fra spildevand og husdyr. Over to tredjedele af badestederne er kyststrande, og resten er floder og søer.  

Hver årsrapport bygger på oplysninger fra den foregående badesæson, så dette års rapport er en sammenstilling af data, som er indsamlet i sommeren 2012. På trods af de generelle forbedringer viser dette års rapport, at næsten 2 % af badestederne ved strande, søer og floder har ringe vandkvalitet. De højeste andele af badesteder, som ikke opfylder kravene, findes i Belgien (12 %), Nederlandene (7 %) og Storbritannien (6 %). Nogle af disse strande måtte lukkes i badesæsonen i 2012. Generelt ligger badeområder ved kysten højt i klassifikationen: over 95 % af EU’s badesteder opfylder minimumskravene, og 81 % bedømmes til at være særdeles gode. Til sammenligning opfylder kun 91 % af badevandet i søer og floder minimumskravene, og 72 % har udmærket kvalitet.

Overløb efter voldsomt uvejr, som opstår, når kloaksystemet ikke kan klare kraftige regnskyl, er stadig et problem i visse områder, selvom bedre vandrensning og færre udslip af spildevand i miljøet har ført til bedre vandkvalitet. I starten af 1990’erne havde kun ca. 60 % af badestederne udmærket vandkvalitet, og 70 % opfyldte minimumskravene.

Baggrund

Badevandet i EU skal opfylde kravene i badevandsdirektivet (2006/7/EF), der blev vedtaget i 2006, og som opdaterer og forenkler den tidligere lovgivning. Direktivet skal være gennemført af medlemsstaterne senest i december 2014. Hvert år offentliggør EU en årlig sammenfattende rapport om badevandskvaliteten på grundlag af rapporter, som medlemsstaterne skal forelægge inden udgangen af det foregående år. I dette års rapport redegør alle 27 medlemsstater samt Kroatien og Schweiz for deres kontroller af badevandskvaliteten - de fleste i henhold til de nye bestemmelser.

For at kontrollere kvaliteten af badevand analyserer laboratorier, hvor højt indholdet er af visse typer bakterier, herunder mængden af intestinale enterokokker og Escherichia coli-bakterier. Disse kan være tegn på, at vandet er forurenet, hovedsagelig på grund af spildevand eller udledninger fra husdyrhold. Klassificeringen viser, hvorvidt badeområderne lever op til de bindende værdier, de strengere vejledende værdier eller slet ikke lever op til værdierne.

Man kan se, hvordan vandkvaliteten er på sit foretrukne badested, ved at besøge Det Europæiske Miljøagenturs (EEA) websted om badevand. Her kan man downloade oplysninger og se på interaktive kort. Man kan også indberette det lokale badevands kvalitet på webstedet Eye on Earth.

Yderligere oplysninger

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics