další
předchozí
položky

Press Release

Evropské vody ke koupání se trvale zlepšují

Změnit jazyk
Press Release Publikováno 21.05.2013 Poslední změna 02.10.2017
Photo: © Tim Poultney
Podle výroční zprávy o kvalitě vody ke koupání v Evropě, kterou vydala Evropská agentura pro životní prostředí (EEA), celých 94 % koupališť v Evropské unii splňuje minimální požadavky na kvalitu vody. V 78 % koupališť je kvalita vody výborná a počet míst, která splňují alespoň minimální požadavky, se oproti loňskému roku zvýšil o téměř 2 %.

Evropa oplývá nejrůznějšími místy, kde se lze v létě zchladit – od severských fjordů po subtropické pláže.

Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka EEA

Nejlepší situace panuje na Kypru a v Lucembursku, kde výbornou kvalitu vody vykazují všechna evidovaná koupaliště. Průměr EU, pokud jde o výbornou kvalitu vody, překračuje i dalších osm zemí:  Malta (97 %), Chorvatsko (95 %), Řecko (93 %), Německo (88 %), Portugalsko (87 %), Itálie (85 %), Finsko (83 %) a Španělsko (83 %). Oproti předchozímu roku se tak výsledky zlepšily a pokračuje pozitivní trend, který v roce 1990 odstartovalo sledování kvality vody ke koupání na základě směrnice o jakosti vod ke koupání.

Komisař pro životní prostředí Janez Potočnik uvedl: „Skutečnost, že se kvalita vody ke koupání v Evropě neustále zlepšuje, je povzbudivá. Stále nám ale ještě zbývá mnoho práce, chceme-li zaručit, aby naše vody byly pitné a vhodné ke koupání a vodní ekosystémy byly zdravé. Musíme přijmout všechna opatření, která budou třeba, abychom vodu, tento vzácný zdroj, co nejlépe ochránili.“

Jak dodala Jacqueline McGlade, výkonná ředitelka EEA: „Evropa oplývá nejrůznějšími místy, kde se lze v létě zchladit – od severských fjordů po subtropické pláže. Dnešní zpráva dokládá, že kvalita vody ke koupání je obecně velmi vysoká, ačkoli stále se najdou místa, která se potýkají se znečištěním, a proto občany vyzýváme, aby si kvalitu vody ve svém oblíbeném místě koupání ověřovali.“

Evropská agentura pro životní prostředí každoročně zpracovává údaje o vodě ke koupání shromážděná místními orgány z více než 22 000 míst v 27 členských státech Evropské unie, Chorvatsku a Švýcarsku, v rámci kterých se měří stupeň výskytu bakterií z odpadních vod a chovů hospodářských zvířat. Více než dvě třetiny míst na koupání přitom připadají na pobřežní pláže a zbytek tvoří řeky a jezera. 

Jednotlivé výroční zprávy vycházejí z dat shromážděných během předchozí koupací sezóny, takže letošní zpráva je kompilací dat z léta 2012. Přestože obecně došlo ke zlepšení, ze zprávy z tohoto roku vyplývá, že téměř 2 % koupališť na březích řek, jezer a moří mají špatnou kvalitu vody. Největší podíl nevyhovujících koupališť byl zaznamenán v Belgii (12 %), Nizozemsku (7 %) a Spojeném království (6 %), kde musely být některé pláže během sezóny 2012 uzavřeny. Obecně stojí pobřežní koupaliště v žebříčku hodnocení vysoko – přes 95 % mořských pláží v EU splňuje minimální požadavky a u 81 % byla kvalita označena za výbornou. Pro srovnání: hranici minimálních požadavků překračuje 91 % jezerních a říčních koupališť a 72 % nabízí vodu výborné kvality. 

V některých oblastech zůstává problémem voda ze silných dešťů, kterou nestačí pojmout kanalizace, ačkoli díky lepšímu čištění vod a omezenému vypouštění surových odpadních vod do okolního prostředí se kvalita vody zlepšila. Začátkem 90. let minulého století mohlo vodu výborné kvality nabídnout pouhých 60 % koupališť, zatímco minimální požadavky splňovalo 70 % míst ke koupání.

Souvislosti

Voda ke koupání musí v Evropě splňovat požadavky uvedené ve směrnici o jakosti vod ke koupání, kterou se aktualizovala a zjednodušila předchozí legislativa. Tuto směrnici musí členské státy provést do vnitrostátního práva do prosince 2014. Každý rok EU zveřejňuje souhrnnou zprávu o kvalitě vod ke koupání, která vychází ze zpráv předkládaných členskými státy do konce předcházejícího roku. Letošní zpráva uvádí kvalitu vod ke koupání na základě sledování a analýz 27 členských států, Chorvatska a Švýcarska, přičemž se většina z nich řídila novými ustanoveními.

Součástí sledování kvality vod ke koupání jsou laboratorní analýzy stupně výskytu určitých druhů bakterií, včetně střevních enterokoků a Escherichia coli. Tyto bakterie mohou indikovat znečištění zejména z odpadních vod nebo chovů hospodářských zvířat. Koupaliště jsou klasifikována jako koupaliště, jež splňují povinné hodnoty, koupaliště, jež splňují přísnější doporučené hodnoty, nebo taková, která nesplňují závazné hodnoty.

Občané mohou nalézt informace o kvalitě vody ve svém oblíbeném koupališti na internetových stránkách agentury EEA věnovaných vodě ke koupání (pod heslem Bathing Water), kde si také mohou stáhnout data a prohlédnout interaktivní mapy. Pomocí internetové stránky Eye on Earth mohou navíc občané sami informovat o stavu místních rekreačních vod.

Další informace:

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akce dokumentů