seuraava
edellinen
kohdat

Press Release

Euroopan uimavesien laatu paranee edelleen

Vaihda kieli
Press Release Julkaistu 21.05.2013 Viimeksi muokattu 02.10.2017
Photo: © Tim Poultney
Euroopan unionin uimarannoista 94 prosentissa uimaveden laatu vastaa vähimmäisvaatimuksia, todetaan Euroopan ympäristökeskuksen eurooppalaisten uimavesien laatua koskevassa vuosiraportissa. Veden laatu on erinomainen 78 prosentissa ja edelliseen raporttiin verrattuna melkein 2 prosenttia enemmän täyttää vähimmäisvaatimukset.

Pohjoisen vuonoista subtrooppisiin rantoihin Eurooppa on täynnä vesiä, joissa voi virkistäytyä kesällä.

Jacqueline McGlade, Euroopan ympäristökeskuksen johtaja

Kyproksessa ja Luxemburgissa kaikkien ilmoitettujen uimarantojen veden laatu on erinomainen. Kahdeksassa muussa maassa laatuarvot ovat erinomaiset ja EU:n keskiarvon yläpuolella. Nämä maat ovat Malta (97 %), Kroatia (95 %), Kreikka (93 %), Saksa (88 %), Portugali (87 %), Italia (85 %), Suomi (83 %) ja Espanja (83 %). Tulokset ovat paremmat kuin viime vuoden raportissa, ja tilanne  on kehittynyt positiivisesti koko ajan sen jälkeen kun veden laatua alettiin seurata uimavesidirektiivin mukaisesti vuonna 1990.

”On rohkaisevaa huomata, että uimaveden laatu paranee Euroopassa jatkuvasti”, toteaa ympäristöasioista vastaava komissaari Janez Potočnik. "Vielä on kuitenkin tehtävää sen varmistamiseksi, että kaikki vedet soveltuvat uimiseen ja juomiseen ja että vesiekosysteemi pysyy terveenä.  Vesi on arvokas luonnonvara, ja kaikki tarvittavat toimenpiteet sen suojelemiseksi on toteutettava."

"Pohjoisen vuonoista subtrooppisiin rantoihin Eurooppa on täynnä vesiä, joissa voi virkistäytyä kesällä", sanoo Euroopan ympäristökeskuksen johtaja Jacqueline McGlade. "Tänään julkaistu raportti osoittaa, että uimaveden laatu on yleisesti ottaen erittäin hyvä. Edelleen on kuitenkin uimarantoja, joilla esiintyy saasteongelmia. Siksi kehotamme ihmisiä tarkistamaan oman suosikkiuimarantansa saaman arvosanan."

Euroopan ympäristökeskus (EYK) kokoaa joka vuosi yhteen paikallisviranomaisten yli 22 000 uimarannasta 27 Euroopan unionin jäsenmaassa, Kroatiassa ja Sveitsissä keräämät uimaveden laatua koskevat tiedot sekä tiedot jätevesistä ja karjasta johtuvista bakteeritasoista. Yli kaksi kolmasosaa uimarannoista on merenrantoja ja loput jokien ja järvien rantoja.  

Kukin raportti perustuu edellistä uimakautta koskeviin tietoihin, eli tämän vuoden raportissa kootaan yhteen kesällä 2012 kerätyt tiedot. Vaikka taso on yleisesti parantunut, tämän vuoden raportista käy ilmi, että lähes 2 prosenttia meren-, järven- ja jokirantojen uimavedestä on laadultaan heikkoa. Eniten vaatimusten vastaisia uimarantoja on Belgiassa (12 %), Alankomaissa (7 %) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (6 %). Osa näistä rannoista oli suljettava vuoden 2012 uimasesongin aikana. Yleensä rannikolla sijaitsevat uimarannat saivat hyvät arvosanat; yli 95 prosenttia EU:n uimarannoista täytti vähimmäisvaatimukset ja 81 prosenttia sai erinomaisen arvosanan. Järvien ja jokien uimarannoista taas 91 prosenttia täytti vähimmäisvaatimukset ja erinomaisen arvosanan sai 72 prosenttia.  

Sadevesitulvat, joita aiheutuu, kun viemärit eivät pysty käsittelemään rankkasateita, ovat edelleen ongelma joillakin alueilla, joskin vesien käsittelyn paraneminen ja ympäristöön laskettujen käsittelemättömien jätevesipäästöjen väheneminen ovat parantaneet veden laatua. 1990-luvun alussa uimarannoista noin 60 prosentissa veden laatu oli erinomainen, ja 70 prosenttia täytti vähimmäisvaatimukset.

Tausta

Euroopan uimavesien on täytettävä vaatimukset, jotka asetetaan vuonna 2006 annetussa, aiempaa sääntelyä ajantasaistavassa ja yksinkertaistavassa uimavesidirektiivissä. EU:n jäsenmaiden on pantava direktiivi täytäntöön joulukuuhun 2014 mennessä. EU julkaisee vuosittain yhteenvetoraportin uimaveden laadusta. Yhteenveto perustuu raportteihin, jotka jäsenmaiden on toimitettava EU:lle ennen edellisen vuoden loppua. Tämän vuoden raportti sisältää kaikkien 27 jäsenmaan sekä Kroatian ja Sveitsin toimittamat seurantatiedot uimaveden laadusta. Suurin osa maista toimitti tiedot uusien säännösten mukaisesti. 

Uimaveden laadun seuraamiseksi laboratoriot analysoivat tiettyjen bakteerien määrän vedessä. Tällaisia bakteereja ovat muun muassa suolistoperäiset enterokokit ja Escherichia coli -bakteerit. Niiden esiintyminen saattaa tarkoittaa saastumista, joka johtuu pääasiassa jätevesistä tai karjan jätteistä. Uimavesien on luokiteltu olevan joko pakollisten arvojen mukaisia, tiukennettujen ohjeellisten arvojen mukaisia tai vaatimusten vastaisia. 

Eurooppalaiset voivat selvittää uimarantansa veden laadun Euroopan ympäristökeskuksen uimavesiä koskevalta verkkosivulta. Sivustolla on tietoja, joita käyttäjät voivat ladata tietokoneelleen, sekä interaktiivisia karttoja. Asukkaat voivat lisäksi raportoida oman uimarantansa tilasta Eye on Earth -sivustolla. 

Lisätietoja

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Topics

kuuluu seuraaviin kategorioihin: swimming water, lakes, rivers, water pollution, bathing water, sea, freshwater, beaches
tallenna toimenpiteet