następne
poprzednie
pozycje

Press Release

Stan czystości wód w europejskich kąpieliskach wciąż się polepsza!

Zmień język:
Press Release Opublikowane 2013-05-21 Ostatnio modyfikowane 2017-10-02
Photo: © Tim Poultney
Według dorocznego raportu na temat jakości wody w kąpieliskach w UE, opracowanym przez Europejską Agencję Ochrony Środowiska, 94 proc. kąpielisk w Unii Europejskiej spełnia minimalne normy jakości wody. Jakość wody jest wysoka w 78 proc. kąpielisk, zaś w porównaniu do poprzedniego roku minimalne wymogi spełnia o ponad 2 proc. więcej kąpielisk.

Od fiordów północy po subtropikalne plaże – w Europie jest pełno miejsc, gdzie można znaleźć wytchnienie podczas letnich upałów.

Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska

Na pierwsze miejsce pod względem czystości wód wybijają się Cypr i Luksemburg, gdzie wszystkie kąpieliska mogą pochwalić się wodami najwyższej jakości. W ośmiu innych państwach wykąpiemy się w wodzie o jakości przewyższającej średnią unijną. Są to: Malta (97 proc.), Chorwacja (95 proc.), Grecja (93 proc.), Niemcy (88 proc.), Portugalia (87 proc.), Włochy (85 proc.), Finlandia (83 proc.) i Hiszpania (83 proc.). Wyniki te są lepsze niż w roku ubiegłym, co oznacza, że w dalszym ciągu mamy do czynienia z pozytywną tendencją, obserwowaną od 1990 r. gdy rozpoczęto kontrolowanie jakości wód w ramach dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach.

Komisarz ds. środowiska, Janez Potočnik, stwierdził: „Z zadowoleniem przyjmujemy wiadomość o stale poprawiającej się jakości wód w europejskich kąpieliskach. Jednakże mamy jeszcze sporo do zrobienia, żeby wszystkie nasze wody były na tyle czyste, by można się było w nich kąpać i używać ich w celach spożywczych oraz aby nasze ekosystemy wodne były w dobrym stanie. Woda jest cennym zasobem, dlatego też musimy wykorzystać wszelkie możliwe środki, aby w pełni ją chronić”.

Jacqueline McGlade, dyrektor wykonawczy Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska, dodała: „Od fiordów północy po subtropikalne plaże – w Europie jest pełno miejsc, gdzie można znaleźć wytchnienie podczas letnich upałów. Dzisiejsze sprawozdanie pokazuje nam, że jakość wód w kąpieliskach jest ogólnie bardzo dobra, niemniej jednak wciąż istnieją miejsca borykające się z problemem zanieczyszczenia. Zalecamy więc wszystkim, aby sprawdzali ocenę jakości wody w wybranym przez siebie kąpielisku.

Każdego roku Europejska Agencja Ochrony Środowiska (EEA) gromadzi dane na temat wód w kąpieliskach przekazywane jej przez władze lokalne. Dotyczą one 22 tys. miejsc we wszystkich 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, w Chorwacji i Szwajcarii, jak również wyników pomiarów poziomu bakterii pochodzących ze ścieków i z hodowli zwierząt. Ponad dwie trzecie kąpielisk to nadmorskie plaże, pozostałe położone są nad rzekami i jeziorami.

Każde doroczne sprawozdanie powstaje w oparciu o dane pochodzące z poprzedniego sezonu kąpielowego, tak więc sprawozdanie z bieżącego roku opracowano na podstawie danych z lata 2012 r. Mimo ogólnej poprawy, autorzy tegorocznego sprawozdania ujawniają, że woda w niemal 2 proc. kąpielisk nadmorskich, leżących nad rzekami i jeziorami, jest niskiej jakości. Najwięcej kąpielisk, w których jakość wód była poniżej norm, znajduje się w Belgii (12 proc.), w Holandii (7 proc.) i w Wielkiej Brytanii (6 proc.). Niektóre z kąpielisk nadmorskich w tych krajach trzeba było zamknąć w sezonie 2012. Niemniej jednak, jakość wód w kąpieliskach nadmorskich jest wysoka, ponad 95 proc. unijnych kąpielisk spełnia minimalne wymagania jakości, zaś w przypadku 81 proc. jakość wód oceniono jako najwyższą. Jeżeli chodzi o jeziora i rzeki, tutaj jakość wód 91 proc. kąpielisk oceniono powyżej minimalnego progu, zaś w przypadku 72 proc. była ona najlepsza.

W niektórych miejscach poważny problem wciąż stanowią wycieki wody deszczowej, występującej z kanalizacji burzowej po silnych opadach atmosferycznych. Jednakże ograniczenie liczby takich wycieków oraz skuteczniejsze oczyszczanie wód wpłynęło na poprawę jakości wody. Na początku lat 90. jedynie około 60 proc. kąpielisk mogło pochwalić się wodami najwyższej jakości, podczas gdy 70 proc. spełniało minimalne normy.

Kontekst

Wody w europejskich kąpieliskach muszą odpowiadać normom określonym w dyrektywie dotyczącej jakości wody w kąpieliskach z 2006 r., która uzupełnia i upraszcza poprzednie przepisy prawodawstwa europejskiego. Państwa członkowskie UE są zobowiązane do wdrożenia jej przepisów do grudnia 2014 r. UE publikuje doroczne sprawozdanie dotyczące jakości wody w kąpieliskach na podstawie sprawozdań przekazywanych jej przez państwa członkowskie do końca poprzedniego roku. W tegorocznym sprawozdaniu znalazły się informacje przekazane przez wszystkie 27 państw członkowskich, a także Chorwację i Szwajcarię, które skontrolowały jakość wód w swoich kąpieliskach i zgłosiły wyniki tych kontroli. W większości przypadków informacje przekazano zgodnie z nowymi przepisami.

Kontrolując jakość wód w kąpieliskach, odpowiednie laboratoria badają poziomy obecności różnego rodzaju bakterii, w tym Enterococcus faecalis i Escherichia coli. Obecność tych bakterii może oznaczać zanieczyszczenia pochodzące głównie z wód ściekowych oraz wykorzystywanych w hodowli zwierząt. Klasyfikacja rozróżnia kąpieliska, które spełniają obowiązujące normy, te, które spełniają surowsze wartości zalecane i te, które nie spełniają obowiązujących norm.

Obywatele mogą znaleźć więcej informacji na temat jakości wody w ich ulubionych kąpieliskach za pomocą strony internetowej poświęconej jakości wód, prowadzonej przez agencję EEA. Strona umożliwia użytkownikom korzystanie z interaktywnych map oraz pobieranie danych. Za pośrednictwem strony internetowej Eye on Earth można również przesłać informacje na temat jakości wody miejscowego kąpieliska.

Więcej informacji można znaleźć na stronach:

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Akcje Dokumentu