următorul
anteriorul
articole
Sănătatea în centrul atenției: Reducerea la zero a poluării este drumul către o viață mai sănătoasă în Europa

Poluarea mediului are efecte negative asupra sănătății și a calității vieții noastre. Evaluările realizate de Agenția Europeană de Mediu au evidențiat aceste efecte și potențialele beneficii pe care le-am putea obține în cazul în care mediul ar fi mai curat. Cu fiecare acțiune pe care o întreprindem în vederea reducerii la zero a poluării în Europa putem preveni unele cazuri de cancer și ne putem îmbunătăți calitatea vieții.

Citeşte mai mult

Conturarea Europei din 2050: mai sănătoasă, mai curată și mai rezilientă

La un an de când viața noastră a început să fie afectată de COVID-19, Europa continuă să prezinte pachete de politici prin care să-și atingă obiectivele ambițioase cuprinse în Pactul verde european. Este esențial ca Europa să-și continue parcursul către îndeplinirea obiectivelor și să se asigure că Europa din 2050 este o societate rezilientă, bazată pe solidaritate, care oferă un mediu sănătos pentru noi toți.

Citeşte mai mult

Sănătatea și mediul, inclusiv poluarea atmosferică și cea fonică – Activitatea Agenției Europene de Mediu în centrul atenției

Poluarea atmosferică, poluarea fonică și impactul schimbărilor climatice reprezintă riscuri majore pentru sănătatea și starea de zi cu zi a europenilor. Am stat de vorbă cu Catherine Ganzleben, șefa Grupului pentru poluare atmosferică, mediu și sănătate, cu Alberto González, expert AEM în calitatea aerului, și cu Eulalia Peris, expertă AEM în poluarea fonică, pentru a afla mai multe despre eforturile AEM de îmbunătățire a cunoștințelor în acest important domeniu de activitate.

Citeşte mai mult

Către Europa anului 2030: o natură rezilientă, o economie durabilă și un stil de viață sănătos

Pandemia de COVID-19 este edificatoare în privința fragilității societăților și a economiilor noastre în contextul unui șoc major. Se preconizează că, din cauza schimbărilor climatice și a degradării mediului, astfel de șocuri vor deveni tot mai frecvente și mai severe. În fața acestor incertitudini și provocări multiple, singura noastră opțiune viabilă este să ne asigurăm că fiecare decizie pe care o luăm în această perioadă critică ne aduce mai aproape de obiectivele noastre sociale și de durabilitate.

Citeşte mai mult

Împreună putem merge înainte: să construim o planetă durabilă după șocul cauzat de coronavirus

Cum putem construi o lume mai durabilă și mai rezistentă în urma crizei cauzate de coronavirus? În această perioadă critică, în care se vor lua decizii esențiale de redresare, determinante pentru viitorul nostru, Agenția Europeană de Mediu va centraliza cunoștințele legate (de epidemia) de coronavirus și de mediu și va contribui la o dezbatere informată.

Citeşte mai mult

Reflecție asupra ambițiilor de neutralitate climatică în Europa, în timpul epidemiei de Covid-19

Țările europene iau măsuri drastice pentru a limita impactul epidemiei de Covid-19 asupra sănătății europenilor și a economiei. Crizele de acest gen tind să aibă consecințe imediate și grave pentru întreagapopulație și pentru economie. Dat fiind faptul că poate afecta principalele sectoare economice, criza cauzată de coronavirus va atenua probabil o parte din impactul activităților economice asupra mediului și a climei. Nu prin șocuri majore și bruște, însoțite de costuri enorme pentru societate, s-a angajat însă Uniunea Europeană să-și transforme economia și să obțină neutralitate climatică până în 2050. Dimpotrivă, Pactul Ecologic European și recenta propunere de lege europeană privind clima prevăd reduceri ireversibile și treptate ale emisiilor, asigurând, în același timp, o tranziție echitabilă și sprijinind persoanele afectate.

Citeşte mai mult

Raportul AEM intitulat Mediul european — Starea și perspectiva 2020 joacă un rol esențial în sprijinirea noilor eforturi ale Europei în direcția sustenabilității

La începutul acestei luni, Agenția Europeană de Mediu a publicat raportul „Mediul european — Starea și perspectiva 2020 (SOER 2020)”. Raportul a concluzionat că Europa nu își va atinge obiectivele stabilite pentru 2030 dacă nu se întreprind acțiuni urgente în următorii 10 ani pentru a stopa rata alarmantă a declinului biodiversității, impactul crescând al schimbărilor climatice și consumul excesiv de resurse naturale. De asemenea, a oferit câteva soluții cheie care ar contribui la readucerea Europei pe drumul cel bun pentru a atinge aceste obiective. Am discutat cu Tobias Lung, expertul AEM în materie de coordonare și evaluare SOER, cu privire la rolul SOER 2020.

Citeşte mai mult

Poluarea fonică este o problemă majoră pentru sănătatea umană și pentru mediu

Poluarea fonică reprezintă o problemă din ce în ce mai mare în întreaga Europă și este posibil ca mulți oameni să nu realizeze efectul ei asupra sănătății. Am discutat cu Eulalia Peris, expertă în materie de zgomot ambiental la Agenția Europeană de Mediu, despre principalele rezultate ale raportului AEM privind „Zgomotul ambiental în Europa — 2020”, publicat la începutul acestei luni.

Citeşte mai mult

Cum afectează pericolele de mediu grupurile vulnerabile din Europa?

Pentru a proteja mai bine populațiile cele mai vulnerabile din Europa, inclusiv pe cei săraci, persoanele în vârstă și copiii, de pericolele de mediu, cum ar fi poluarea atmosferică și fonică și temperaturile extreme, sunt necesare acțiuni specifice. Aleksandra Kazmierczak, expert în domeniul adaptării la schimbările climatice în cadrul Agenției Europene de Mediu (AEM), explică principalele constatări ale unui nou raport al AEM care evaluează legăturile dintre inegalitățile sociale și demografice și expunerea la poluarea aerului, la zgomot și la temperaturi extreme, pe de altă parte.

Citeşte mai mult

Mercurul: o amenințare persistentă pentru mediul înconjurător și sănătatea oamenilor

Mulți oameni încă asociază mercurul cu termometrele, iar majoritatea știu că este toxic. Din cauza toxicității sale, în Europa mercurul este în curs de a fi eliminat din produse, dar o cantitate foarte mare încă circulă în aer, apă, sol și în ecosisteme. Mai este de actualitate problema mercurului? Și ce măsuri se iau în această privință? L-am intervievat pe Ian Marnane, expert al AEM în materie de utilizare durabilă a resurselor și industrie.

Citeşte mai mult

Schimbările de mediu: cunoștințele sunt esențiale pentru atenuarea impactului asupra oamenilor și a naturii

Elaborarea politicii de mediu nu este o sarcină ușoară. Pe de o parte, europenii vor să se bucure de beneficiile pe care le oferă o economie care funcționează bine. Pe de altă parte, există costuri de mediu și de sănătate considerabile care reflectă alegerile noastre în ceea ce privește stilul de viață. O înțelegere sistemică a modului în care natura, economia și sănătatea oamenilor sunt interconectate este esențială pentru identificarea celor mai bune opțiuni de politică disponibile. Scopul Agenției Europene de Mediu este de a susține elaborarea de politici furnizând exact acest tip de cunoștințe.

Citeşte mai mult

Un aer mai curat aduce beneficii sănătății umane și schimbărilor climatice

Datorită legislației, tehnologiei și renunțării treptate la utilizarea combustibililor fosili cu capacitate de poluare mare în multe țări, calitatea aerului s-a îmbunătățit în Europa în ultimele decenii. Cu toate acestea, există în continuare un număr mare de persoane care sunt afectate în mod negativ de poluarea aerului, îndeosebi în orașe. Având în vedere complexitatea acestui aspect, combaterea poluării aerului impune luarea unor măsuri coordonate la mai multe niveluri. Pentru a asigura implicarea cetățenilor, este esențial ca acestora să li se furnizeze informații de actualitate într-un mod accesibil. Indicele european privind calitatea aerului, lansat recent, realizează exact acest lucru. Îmbunătățirea calității aerului nu ar aduce beneficii doar sănătății umane, ci ar contribui și la abordarea schimbărilor climatice.

Citeşte mai mult

Substanțele chimice în Europa: înțelegerea impactului lor asupra sănătății umane și asupra mediului

Este un fapt cunoscut că expunerea la substanțe chimice nocive are efecte asupra sănătății umane și asupra mediului. Cu o producție de substanțe chimice în creștere la nivel mondial și cu un proces permanent de dezvoltare și utilizare a unor substanțe noi, cum putem ști ce este considerat sigur? Am discutat cu Xenia Trier, expert în produse chimice la AEM, despre diferite probleme legate de utilizarea sigură a substanțelor chimice în Europa și despre acțiunile pe care le întreprinde UE pentru a reduce potențialele efecte secundare ale acestora.

Citeşte mai mult

Calitatea aerului rămâne un subiect fierbinte pentru mulți cetățeni europeni

Luna trecută, Agenția Europeană de Mediu (AEM) a publicat cel mai recent raport al său „Calitatea aerului în Europa”, care a arătat că, deși calitatea aerului a cunoscut o ușoară îmbunătățire, poluarea atmosferică rămâne cel mai mare pericol din punct de vedere al mediului pentru sănătatea în Europa. Am discutat cu Alberto González Ortiz, expert în calitatea aerului în cadrul AEM, despre constatările raportului și despre modul în care tehnologiile cum ar fi imagistica prin satelit contribuie la îmbunătățirea cercetării cu privire la calitatea aerului.

Citeşte mai mult

Agricultura Europei: cum să facem ca produsele alimentare să aibă preţuri convenabile şi să fie sănătoase şi ecologice

Pentru a produce alimente în cantităţi suficiente, Europa se bazează pe agricultura intensivă, care afectează mediul şi sănătatea noastră. Poate Europa să găsească o modalitate de a produce alimente care să fie mai favorabilă pentru mediu? I-am adresat această întrebare lui Ybele Hoogeveen, care conduce un grup din cadrul Agenţiei Europene de Mediu ale cărui activităţi vizează impactul utilizării resurselor asupra mediului şi bunăstării oamenilor.

Citeşte mai mult

Mediul, sănătatea şi economia împreună

Economia europeană resimte încă impactul crizei economice care a început în 2008. Şomajul şi reducerile salariale au afectat milioane de persoane. Atunci când noii absolvenţi nu pot găsi locuri de muncă în una dintre cele mai bogate zone ale lumii, mai putem discuta despre mediu? Este exact ceea ce face noul program de acţiune pentru mediu al Uniunii Europene , dar nu numai. Acesta identifică în egală măsură mediul ca parte integrantă şi inseparabilă a sănătăţii şi economiei noastre.

Citeşte mai mult

Permalinks

Acţiuni asupra documentului