kitas
ankstesnis
punktai
Dėmesys sveikatai. Pasiekę nulinės taršos lygį Europoje gyvensime sveikiau

Aplinkos tarša daro poveikį mūsų sveikatai ir gyvenimo kokybei. Europos aplinkos agentūros vertinimuose atkreipiame dėmesį į šį poveikį ir naudą, kurią galėtume gauti iš švaresnės aplinkos. Visais veiksmais, kurių imamės siekdami nulinės taršos Europoje, galime padėti išvengti kai kurių vėžinių susirgimų ir pagerinti savo gyvenimo kokybę.

Skaityti daugiau

Kuriant sveikesnę, švaresnę ir atsparesnę 2050 m. Europą

Jau metus gyvendama su COVID-19 pandemija ir susidurdama su jos padariniais, Europa toliau rengia politikos priemonių paketus, siekdama ambicingų Europos žaliajame kurse nustatytų tikslų. Labai svarbu laikytis savo tikslų ir siekti, kad 2050 m. Europa būtų atspari solidarumu grindžiama visuomenė, kurioje užtikrinama sveika aplinka mums visiems.

Skaityti daugiau

Daugiau informacijos apie EAA veiklą sveikatos ir aplinkos, oro ir triukšmo taršos srityse

Europiečių sveikatai ir gerovei didžiausią pavojų kasdien kelia oro ir triukšmo tarša bei klimato kaitos padariniai. Kalbėjomės su Oro taršos, aplinkos ir sveikatos grupės vadove Catherine Ganzleben, EAA oro kokybės ekspertu Alberto Gonzálezu ir EAA triukšmo taršos eksperte Eulalia Peris; jie mums išsamiau papasakojo apie EAA veiklą šiose svarbiose srityse.

Skaityti daugiau

2030 m. Europa: atspari gamta, tvari ekonomika ir sveikas gyvenimas

COVID-19 pandemija mums akivaizdžiai parodė, kokia pažeidžiama gali būti mūsų visuomenė ir ekonomika, kai patiriamas didelis sukrėtimas. Tikėtina, kad dėl aplinkos būklės blogėjimo ir klimato kaitos tokie sukrėtimai taps dažnesni ir sunkesni. Susidūrę su netikrumu ir daugialypiais iššūkiais, galime pasinaudoti tik vienintele perspektyvia galimybe – užtikrinti, kad kiekvienas mūsų priimtas sprendimas šiuo kritiniu laikotarpiu padėtų įgyvendinti mūsų socialinius ir tvarumo tikslus.

Skaityti daugiau

Laikydamiesi kartu galime judėti pirmyn: pasibaigus sukrečiančiai koronaviruso krizei, kurkime tvarią planetą

Kaip sukurti tvaresnį ir atsparesnį pasaulį pasibaigus koronaviruso sukeltai krizei? Šiuo kritiniu laikotarpiu, kai bus priimami svarbūs ateitį lemsiantys įvairių sektorių gaivinimo sprendimai, Europos aplinkos agentūra, teikdama žinias apie koronavirusą ir aplinkos apsaugą, prisidės prie informatyvių diskusijų.

Skaityti daugiau

Svarstymai apie poveikio klimatui neutralizavimo užmojus Europoje Covid-19 plitimo laikotarpiu

Europos šalys imasi drastiškų priemonių, kad apribotų Covid-19 poveikį europiečių sveikatai ir ekonomikai. Tokios krizės paprastai daro tiesioginį ir didelį poveikį visiems gyventojams ir ekonomikai. Turint omeny, kad ji gali paveikti pagrindinius ekonomikos sektorius, tikimasi, kad koronaviruso krizė sumažins tam tikrą ekonominės veiklos poveikį aplinkai ir klimatui. Tačiau dideli ir staigūs sukrėtimai, dėl kurių stipriai nukenčia visuomenė, yra visiškai ne tie metodai, kuriais Europos Sąjunga įsipareigojo pertvarkyti savo ekonomiką ir iki 2050 m. pasiekti neutralumą klimato kaitos atžvilgiu. Europos žaliajame kurse ir neseniai pasiūlytame Europos klimato teisės akte raginama negrįžtamai ir laipsniškai mažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, kartu užtikrinant teisingą pertvarką, padedant jos paveiktiesiems.

Skaityti daugiau

Akustinė tarša yra didelė problema ir žmonių sveikatai, ir aplinkai

Akustinė tarša tampa vis didesnė problema visoje Europoje. Daugelis žmonių gali nežinoti apie jos poveikį savo sveikatai. Su Europos aplinkos agentūros aplinkos triukšmo eksperte Eulalia Peris aptarėme pagrindines šio mėnesio pradžioje paskelbtos EAA ataskaitos „Aplinkos triukšmas Europoje – 2020 m.“ išvadas.

Skaityti daugiau

EAA ataskaita „Europos aplinkos būklė ir perspektyvos 2020 m.“ yra labai svarbi remiant Europos nuolatines pastangas užtikrinti tvarumą

Šį mėnesį Europos aplinkos agentūra paskelbė ataskaitą „Europos aplinkos būklė ir perspektyvos 2020 m.“ (SOER 2020). Ataskaitoje daroma išvada, kad Europa nepasieks savo 2030 m. tikslų, jei per ateinančius 10 metų skubiai nesiims veiksmų dėl nerimą keliančiu greičiu nykstančios biologinės įvairovės, didėjančio klimato kaitos poveikio ir gamtos išteklių pereikvojimo. Joje taip pat pasiūlyta keletas esminių sprendimų, padėsiančių Europai vėl imtis veiksmų, kad šie tikslai būtų įgyvendinti. Kartu su EAA SOER koordinavimo ir vertinimo ekspertu Tobiasu Lungu aptarėme SOER 2020 ataskaitos svarbą.

Skaityti daugiau

Kokį pavojaus aplinkai poveikį patiria pažeidžiamos grupės Europoje?

Siekiant geriau apsaugoti pažeidžiamiausias Europos gyventojų grupes, įskaitant nepasiturinčiuosius, pagyvenusius žmones ir vaikus, nuo pavojaus aplinkai, pavyzdžiui, oro ir triukšmo taršos, taip pat ekstremalių temperatūros pokyčių, reikia imtis tikslinių veiksmų. Europos aplinkos agentūros (EAA) prisitaikymo prie klimato kaitos ekspertė Aleksandra Kazmierczak paaiškino pagrindines naujos EAA ataskaitos, kurioje vertinamos socialinių ir demografinių skirtumų ir oro taršos, triukšmo, taip pat ekstremalios temperatūros poveikio sąsajos, išvadas.

Skaityti daugiau

Gyvsidabris: nuolatinis pavojus aplinkai ir žmonių sveikatai

Daugelis žmonių vis dar sieja gyvsidabrį su termometrais ir dauguma taip pat žino, kad jis yra toksiškas. Dėl savo toksiškumo gyvsidabris Europoje vis mažiau naudojamas gaminiuose, tačiau jo vis dar yra ore, vandenyje, dirvožemyje ir ekosistemose. Ar gyvsidabris vis dar kelia problemų ir kaip jos sprendžiamos? Kalbėjome su Ianu Marnane’u, EAA ekspertu tausaus išteklių naudojimo ir pramonės srityje.

Skaityti daugiau

Aplinkos pokyčiai: labai svarbu turėti žinių siekiant sumažinti poveikį žmonėms ir gamtai

Aplinkosaugos politikos formavimas nėra lengva užduotis. Europiečiai noriai naudojasi gerai veikiančios ekonomikos teikiamais privalumais, tačiau jų gyvenimo būdas lemia dideles aplinkos ir sveikatos apsaugos išlaidas. Siekiant nustatyti geriausias galimas politikos galimybes, būtina sistemingai suprasti, kaip gamta, ekonomika ir žmonių sveikata yra susiję. Europos aplinkos agentūros tikslas – remti politikos formavimą teikiant būtent tokio pobūdžio žinias.

Skaityti daugiau

Švaresnis oras – nauda žmonių sveikatai ir kovai su klimato kaita

Dėl priimtų teisės aktų, įdiegtų technologijų ir dėl to, kad daugelyje šalių buvo atsisakyta labai taršaus iškastinio kuro, oro kokybė Europoje pastaruosius dešimtmečius gerėjo. Vis dėlto daug žmonių vis dar patiria neigiamą oro taršos poveikį, ypač miestuose. Atsižvelgiant į problemos sudėtingumą, kovojant su oro tarša reikia imtis įvairiais lygmenimis koordinuojamų veiksmų. Siekiant į šį procesą įtraukti piliečius, būtina jiems laiku ir tinkamai pateikti informaciją. Neseniai pradėtas naudoti oro kokybės indeksas skirtas būtent tam. Geresnė oro kokybė būtų ne tik naudinga mūsų sveikatai, bet ir gali padėti kovoti su klimato kaita.

Skaityti daugiau

Cheminės medžiagos Europoje: poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai suvokimas

Kenksmingos cheminės medžiagos daro poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai. Kadangi didėja visuotinės cheminių medžiagų gamybos apimtys ir kuriamos bei naudojamos naujos cheminės medžiagos, kaip žinoti, kas yra saugu? Su EAA cheminių medžiagų specialiste Xenia Trier aptarėme įvairius klausimus, susijusius su saugiu cheminių medžiagų naudojimu Europoje ir ES veiksmais mažinant galimą jų šalutinį poveikį.

Skaityti daugiau

Oro kokybė daugeliui europiečių išlieka vienu iš svarbių klausimų

Praėjusį mėnesį Europos aplinkos agentūra (EAA) paskelbė naujausią ataskaitą „Oro kokybė Europoje“; nors ataskaitos duomenys rodo, kad oro kokybė po truputį gerėja, oro tarša vis dar kelia didžiausią su aplinkos poveikiu susijusį pavojų sveikatai Europoje. Su EAA oro kokybės ekspertu Alberto Gonzálezu Ortizu aptarėme ataskaitos išvadas ir tai, kaip technologijos, pavyzdžiui, palydoviniai vaizdai, padeda gerinti oro kokybės mokslinius tyrimus.

Skaityti daugiau

Kalbant apie Europos žemės ūkį, ką daryti, kad maistas būtų įperkamas, sveikas ir ekologiškas?

Kad pagamintų pakankamą maisto kiekį, Europa kliaujasi intensyviąja žemdirbyste, kuri turi poveikio aplinkai ir mūsų sveikatai. Ar Europa gali rasti ekologiškesnių maisto gamybos būdų? Šį klausimą uždavėme Ybelei Hoogeveen, kuri vadovauja Europos aplinkos agentūros (EEA) grupei, tiriančiai gamtos išteklių naudojimo poveikį aplinkai ir žmonių gerovei.

Skaityti daugiau

Neatsiejamas aplinkos, sveikatos ir ekonomikos ryšys

Europos ekonomika vis dar jaučia 2008 m. prasidėjusios ekonominės krizės pasekmes. Milijonai žmonių neteko darbo, sumažėjo darbo užmokestis. Ar dabar laikas kalbėti apie aplinkosaugą, kai aukštųjų mokyklų absolventai viename iš turtingiausių pasaulio žemynų neranda darbo? Taip, Europos Sąjungos naujoji aplinkosaugos veiksmų programa skirta net tik aplinkos politikai, bet ir kitiems klausimams. Šioje programoje aplinka suvokiama kaip neatsiejama mūsų sveikatos ir ekonomikos dalis.

Skaityti daugiau

Permalinks

Dokumento veiksmai