kitas
ankstesnis
punktai

Press Release

Transporto priemonių tarša kelia grėsmę žmonių sveikatai daugelyje Europos šalių

Pakeisti kalbą
Press Release Paskelbta 2012-11-26 Paskutinį kartą keista 2016-06-03
Europos transporto priemonių išmetami oro teršalai sudaro ketvirtadalį ES išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio. Naujausioje Europos aplinkos agentūros (EAA) ataskaitoje teigiama, kad daugumą aplinkos problemų galima išspręsti įgyvendinus naujus ES tikslus.

Vienas pagrindinių XXI a. uždavinių – sumažinti neigiamą transporto poveikį, t. y. transporto išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, oro taršą ir triukšmą, skatinant naudoti aplinką tausojančias transporto priemones.

Jacqueline McGlade, EAA vykdomoji direktorė

EAA metinėje ataskaitoje, pateiktoje pagal transporto ir aplinkos ataskaitų teikimo mechanizmą (annual report under the Transport and Environment Reporting Mechanism (TERM)), vertinamas transporto priemonių poveikis aplinkai visoje Europoje. Šioje srityje pastebimas tam tikras pagerėjimas, tačiau jo priežastys iš dalies siejamos su ekonominės veiklos sulėtėjimu, kurį sukėlė ekonomikos nuosmukis. Ataskaitoje tvirtinama, kad atsigaunant ekonomikai nauji ES transporto sektoriaus tikslai pirmiausiai turėtų būti siejami su dar didesniu poveikio aplinkai mažinimu.

Nors oro tarša per pastaruosius du dešimtmečius sumažėjo, tačiau daugelyje šalių ji kelia didelį susirūpinimą. Transporto priemonėms taikant „Euro standartus“ faktiško išmetamo NO2 kiekio nepavyko sumažinti iki teisės aktuose nustatytų lygių, nors juos taikant pavyko iš esmės pagerinti oro kokybę.

Augantis krovinių gabenimo mastas taip pat prastina oro kokybę. Krovinių gabenimas yra viena iš pagrindinių didelio išmetamo NO2 kiekio priežasčių. Per pastaruosius du dešimtmečius išaugus krovinių gabenimo apimčiai, išmetamų sieros oksidų, kurie sukelia rūgštųjį lietų, kiekis nuo 1990 m. sumažėjo tik 14 %, nors imtasi veiksmingų priemonių padėčiai pagerinti.

EAA vykdomoji direktorė Jacqueline McGlade sakė: „Vienas pagrindinių XXI a. uždavinių – sumažinti neigiamą transporto poveikį, t. y. transporto išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, oro taršą ir triukšmą, skatinant naudoti aplinką tausojančias transporto priemones. Europa gali imtis iniciatyvos ir diegti technines naujoves elektrinių transporto priemonių srityje. Ši permaina gali pakeisti gyvenimą miestų centrinėse dalyse“.

Kitos tendencijos ir išvados

  • Visoje Europoje prie intensyvaus eismo kelių gyvenantys žmonės ypač kenčia nuo per didelio oro taršos lygio. 44 % pakelėse įrengtų oro kokybės matavimo stočių 2010 m. nustatyti kenksmingi azoto dioksido (NO2) lygiai, viršijantys teisės aktuose nurodytas ribines vertes. Daugiau negu trečdalyje (33 %) šių vietų viršyti kietųjų dalelių (PM10) lygiai. Šie teršalai kenkia širdies kraujagyslių sistemai, plaučiams, kepenims, blužniai ir kraujui.
  • Europoje turi būti mažinamas transporto sunaudojamas energijos kiekis, nes 2011 m. jis buvo vos 4,3 % mažesnis už 2007 m. nustatytą didžiausią metinį kiekį. Tam tikrų rūšių transporto sunaudojamas energijos kiekis pastaraisiais metais tiesiogiai susijęs su netolygia ekonomikos plėtra. Krovinių gabenimo transporto paklausa ypač glaudžiai susijusi su netolygia ekonomine plėtra. 2008–2009 m. krovinių gabenimo transporto paklausa buvo gerokai sumažėjusi, o 2010 m. ji padidėjo 5,4 %.
  • Keleivių vežimo transporto paklausa 2009–2010 m. sumažėjo beveik 1 %. Ši permaina prieštarauja ilgalaikei keleivių vežimo transporto paklausos didėjimo tendencijai, nes paklausa nuolatos didėjo visoje ES nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio vidurio, kai ją imta stebėti ir registruoti. Ataskaitoje nurodoma, kad asmeninių automobilių naudojimas daugmaž nekito, nors pastarąjį dešimtmetį ištiko ekonominis nuosmukis ir gerokai svyravo degalų kaina.
  • Atsižvelgdami į kainas žmonės kartais priima aplinkai nepalankius sprendimus. Ataskaitoje pabrėžiama, kad nuo praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio vidurio nusipirkti automobilį darėsi vis pigiau, o kelionės geležinkelio ir keleiviniu vandens transportu brango. Vis dėlto nauji automobiliai veiksmingiau naudoja energiją. 2011 m. parduotas vidutinis automobilis buvo 3,3 % veiksmingesnis už parduotąjį prieš metus.
  • Pagal ES išsikeltą tikslą transporto sektorius nuo 2010 m. iki amžiaus vidurio turi 68 % sumažinti išmetamą anglies dioksido kiekį. 2009–2010 m. transporto išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis sumažėjo 0,4 % ir pradiniais skaičiavimais panašus mažėjimas patvirtinamas 2010 m. bei 2011 m.
  • Transporto priemonių skleidžiamas triukšmas taip pat gali lemti sunkius sveikatos sutrikimus. Ataskaitoje daroma išvada, kad didžiausiuose Europos miestuose trys iš penkių gyventojų kenčia nuo sveikatai kenksmingo transporto priemonių skleidžiamo triukšmo lygio. Net kaimo vietovėse 24 milijonai Europos gyventojų kenčia nuo naktį transporto priemonių skleidžiamo triukšmo. Šis poveikis gali sukelti psichikos ir psichologinių problemų.

Daugiau informacijos

Permalinks

Geographic coverage