kitas
ankstesnis
punktai

Transportas

Europos Sąjungoje (ES) nuo transporto triukšmo ilgą laiką kenčia apie 18 mln. žmonių. Europos Komisijos Nulinės taršos veiksmų planu siekiama iki 2030 m. 30 proc. sumažinti žmonių, nuolat kenčiančių nuo transporto triukšmo, dalį, palyginti su 2017 m. lygiu. Remiantis šiandien paskelbtu Europos aplinkos agentūros (toliau – EAA) vertinimu, mažai tikėtina, kad šis tikslas bus pasiektas be tolesnių reguliavimo ar teisės aktų pakeitimų, daugiausia dėl to, kad sumažinti didelį skaičių žmonių, patiriančių kelių eismo triukšmo poveikį, sunku.

Naršyti katalogą