следващ
предишен
елементи

Емисиите на парникови газове в резултат на използването на енергия дома

Смяна на език
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Публикуван 09-12-2013
Photo: © Dex1138
Като цяло на потреблението на енергия в жилищата се падат 25 % от свързаните с производството на енергия емисии на парникови газове в Европейския съюз.

Permalinks

Geographic coverage

Тагове

категории:
категории: household energy consumption
Действия към документ