Emisije stakleničkih plinova pri korištenju energije u domaćinstvu

Promijenite jezik
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Objavljeno 2013-12-09
Energija korištena u domaćinstvima uzrokuje ukupno 25 % emisija stakleničkih plinova u Europskoj uniji.
Pretplate
Prijava kako biste primali naša izvješća (tiskana i/ili elektronička) i kvartalni bilten.
Pratite nas
 
 
 
 
 
Archive
Europska agencija za okoliš (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100