επόμενο
προηγούμενο
στοιχεία

Οι εκπομπές από τη χρήση ενέργειας στο σπίτι

Αλλαγή γλώσσας
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Δημοσίευση 09/12/2013
Photo: © Dex1138
Η οικιακή χρήση της ενέργειας ευθύνεται συνολικά για το 25% των συναφών με την ενέργεια εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Αρχειοθέτηση
Αρχειοθέτηση household energy consumption
Ενέργειες Εγγράφων