Emisje z wykorzystania energii domowej

Zmień język:
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Opublikowane 2013-12-09
Zużycie energii w gospodarstwach domowych odpowiada łącznie za 25% związanych z energią emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej.
Prenumeraty
Zarejestruj się, aby otrzymywać nasze raporty (w formie drukowanej i/lub elektronicznej) oraz kwartalne e-biuletyny
Śledź nasze działania
 
 
 
 
 
Archive
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100