Emisie skleníkových plynov z používania domácej energie

Zmeniť jazyk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publikované 09. 12. 2013
Spotreba energie v domácnostiach je zodpovedná za 25 % celkových emisií skleníkových plynov súvisiacich s využívaním energie v Európskej únii.
Predplatné
Registrácia na odber našich správ (v tlačenej a/alebo elektronickej podobe) a štvrťročného elektronického spravodajcu.
Sledujte nás
 
 
 
 
 
Archive
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100