următorul
anteriorul
articole

Emisiile provenite de la utilizarea energiei acasă

Schimba limba
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicată 2013-12-09
Photo: © Dex1138
Consumul de energie la nivelul gospodăriilor reprezintă în total 25 % din emisiile de gaze cu efect de seră asociate producţiei de energie în Uniunea Europeană.

Permalinks

Geographic coverage

Acţiuni asupra documentului