Emisijas no mājas enerģijas izmantošanas

Mainīt valodu
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicēts 09.12.2013
Image copyright: Dex1138
Enerģijas lietošana mājsaimniecībās kopumā rada 25 % ar enerģiju saistīto siltumnīcefekta gāzu emisiju Eiropas Savienībā.
Dokumentu darbības
iegrāmatots zem:
Abonementi
Reģistrēties, lai saņemtu mūsu pārskatus (drukātā un/vai elektroniskā formātā) un ceturkšņa e-ziņojumus
Seko mums
Archive