li jmiss
preċedenti
punti

Emissjonijiet tal-gassijiet serra relatati għall-enerġija

Biddel il-lingwa
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Ippubblikat 09 Dec 2013
Photo: © Dex1138
L-użu tal-enerġija domestika huwa reponsabbli b’mod ġenerali minn 25 % tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra relatati għall-enerġija fl-Unjoni Ewropea.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

Dokument ta’ Azzjonijiet
Abbonamenti
${inkiteb} biex tirċievi r-rapporti tagħna (stampati jew/u f’forma elettronika) u n-newsletter elettronika ta’ kull tliet xhur.
Segwina
Archive