Hushållens energirelaterade växthusgasutsläppen

Ändra språk
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicerad 2013-12-09
Hushållens energiförbrukning står för 25 procent av de energirelaterade växthusgasutsläppen i EU.
Insorterad under
Prenumerationer
${Anmäl dig} för att få våra rapporter (i tryckt och/eller elektronisk form) och kvartalsvisa e-nyhetsbrev.
Följ oss
 
 
 
 
 
Archive
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100