nākamais
iepriekšējais
temati

Emisijas no mājas enerģijas izmantošanas

Mainīt valodu
SOER 2010 Key fact (Deprecated) Publicēts 09.12.2013
Photo: © Dex1138
Enerģijas lietošana mājsaimniecībās kopumā rada 25 % ar enerģiju saistīto siltumnīcefekta gāzu emisiju Eiropas Savienībā.

Permalinks

Geographic coverage

Tags

iegrāmatots zem:
iegrāmatots zem: household energy consumption
Dokumentu darbības