næste
forrige
emner

Press Release

Den paneuropæiske vurdering stiller spørgsmålet: 'Hvad ved vi om vand og grøn økonomi?'

Skift sprog
Press Release Udgivet 06/09 2011 Sidst ændret 03/06 2016
På den syvende ministerkonference "Miljø for Europa", som afholdes den 21.-23. september 2011, mødes ministre i dag i Astana i Kasakhstan for at drøfte problemstillinger i forhold til vandressourcer og en grønnere økonomi. Til støtte for konferencen kommer Det Europæiske Miljøagentur (EEA) med den innovative Assessment of Assessments-rapport (EE-AoA), som indeholder anbefalinger for, hvordan miljøoplysninger og miljøpolitik i højere grad kan samstemmes.

Assessment of Assessments-rapporten viser, at vi skal styrke sammenhængen mellem politik og oplysninger. Det går begge veje – politikerne skal være bedre til at udnytte de tilgængelige miljøoplysninger, og samtidig skal miljøvurderingerne være så relevante for politikkerne som muligt

Professor Jacqueline McGlade, EEA's administrerende direktør

Ministerkonferencen samler delegerede fra 53 lande fra hele den paneuropæiske region samt USA, Canada og Israel. Konferencens fokus er udfordringerne i forbindelse med sikring af vandressourcerne og relaterede økosystemer, og hvordan vi kommer nærmere en grøn økonomi. De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (UNECE) har organiseret konferencen i samarbejde med Kasakhstans regering.

Til støtte for konferencen blev EEA bedt om at udarbejde en rapport med titlen "Europe's Environment – An Assessment of Assessments". Rapporten giver et sammenhængende overblik over miljøoplysningskilder i hele regionen med direkte relation til konferencens fokus. I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten gennemgik de involverede eksperter mere end 1 000 rapporter, heraf halvdelen helt ned i mindste detalje. Rapporten, som er udarbejdet med støtte fra UNECE's styregruppe for miljøvurderinger (SGEA), suppleres af en række regionale rapporter med fokus på specifikke paneuropæiske underområder.

Professor Jacqueline McGlade, EEA's administrerende direktør, siger: "Assessment of Assessments-rapporten viser, at vi skal styrke sammenhængen mellem politik og oplysninger. Det går begge veje – politikerne skal være bedre til at udnytte de tilgængelige miljøoplysninger, og samtidig skal miljøvurderingerne være så relevante for politikkerne som muligt.

For fortsat at sikre social og økonomisk udvikling i hele den paneuropæiske region skal vi gøre vores økonomier mere miljøvenlige – dvs. sikre en rimelig forvaltning af knappe ressourcer uden at gå på kompromis med essentielle økosystemfunktioner. Vores evne som samfund til at kunne imødegå denne udfordring afhænger af adgangen til relevante, troværdige og legitime miljøoplysninger og -vurderinger fra hele regionen."

Europas miljø – en vurdering af vurderingerne

Assessment of Assessments-rapporten fokuserer på temaerne vand og vandrelaterede økosystemer og en grønnere økonomi. Den slutter af med en række anbefalinger til, hvordan vi kan udbygge det videngrundlag, som understøtter beslutningsprocesserne, forbedre vurderingsværktøjerne og sikre større informationsudveksling i hele den paneuropæiske region og globalt.

Rapporten dokumenterer endvidere fordelene ved en "regelmæssig rapporteringsproces" i forbindelse med miljøvurderinger baseret på det fælles miljøinformationssystem (SEIS), som er et samarbejdsinitiativ for Europa-Kommissionen, EEA samt EEA's medlemslande og samarbejdslande. En sådan tilgang vil strømline og forbedre eksisterende informationssystemer og -processer og samtidig gøre oplysninger tilgængelige for politikere og offentligheden i hele regionen. Med udgangspunkt i resultaterne af Assessment of Assessments-rapporten forventes det, at ministrene på konferencen i Astana beslutter at etablere en regelmæssig miljøvurderingsproces og sikre udvikling af SEIS i hele regionen.

Vand – nøgleresultater

Bæredygtig forvaltning af vand og vandrelaterede systemer er ekstremt vigtigt i hele den paneuropæiske region. Sydeuropa og Centralasien har i de senere år oplevet tiltagende tørke, og oversvømmelser forårsager stadig flere dødsfald og økonomiske tab. Rent vand er også et problem, idet det anslås, at 120 mio. mennesker i hele regionen ikke har adgang til rent drikkevand eller sanitære forhold.

Der er et enormt udbud af oplysninger om vandressourcernes tilstand, som er udarbejdet af lande fra hele regionen. Rapportens forfattere analyserede mere end 300 vandrelaterede rapporter fra 48 lande, som er offentliggjort gennem de seneste fem år. Oplysningerne er dog ofte mangelfulde eller irrelevante i forhold til politikkerne. Mange af vurderingerne begrænser sig for øjeblikket i for høj grad til miljøstatus og -tendenser og skal fokusere mere på tiltag og forvaltning, især i forhold til knappe vandressourcer, ekstreme hændelser og vandøkosystemer.

Grøn økonomi – nøgleresultater

Den "grønne økonomi" er stadig et koncept i udvikling. Kernen i den grønne økonomi er idéen om at puste nyt liv i økonomierne på vej ud af den økonomiske krise og samtidig reducere miljørisici og forvalte økologisk knappe ressourcer. Globalt set er udvikling af en grønnere økonomi det primære fokus for de nye tiltag for at integrere miljømæssige og sociale aspekter i den generelle økonomiske beslutningstagning op til og efter De Forenede Nationers konference om bæredygtig udvikling i Rio i 2012.

Oplysningerne om den grønne økonomi er generelt fragmenterede og stadig forholdsvis begrænsede. Selvom der findes vurderinger af den miljømæssige påvirkning fra forskellige økonomiske sektorer, er der stadig et meget begrænset antal rapporter, som sammenhængende vurderer udviklingen i retning af en grøn økonomi på tværs af disse sektorer.

 

Bemærkninger til udgiverne

Processen "Miljø for Europa" (EfE), som blev startet i 1991, er et unikt paneuropæisk forum til håndtering af miljømæssige udfordringer og fremme af et bredt horisontalt miljøsamarbejde som grundlag for en bæredygtig udvikling i regionen. Den er et samarbejde mellem stater, mellemstatslige organisationer, regionale miljøcentre og civilsamfundet, herunder den private sektor. Processen understøtter konvergensen af miljøpolitikker og ‑metoder og hjælper samtidig lande i Østeuropa, Kaukasus, Centralasien og Sydøsteuropa med at forbedre deres miljømæssige resultater.

De paneuropæiske rapporter om miljøets tilstand, som blev udarbejdet af EEA i samarbejde med partnere til EfE-konferencerne i 1995, 1998, 2003 og 2007, bidrog til at identificere de store trusler og udfordringer for udvikling af regionale miljøpolitikker.

UNECE har følgende medlemslande: Albanien, Andorra, Armenien, Østrig, Aserbajdsjan, Belarus, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Canada, Kroatien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Kasakhstan, Kirgisistan, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Den Russiske Føderation, San Marino, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tadsjikistan, Tyrkiet, Turkmenistan, Ukraine, Det Forenede Kongerige, USA og Usbekistan.

Rapporten "Europes environment – an Assessment of Assessments" omfatter: Albanien, Andorra, Armenien, Østrig, Aserbajdsjan, Belarus, Belgien, Bosnien-Hercegovina, Bulgarien, Kroatien, Cypern, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Georgien, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Irland, Italien, Kasakhstan, Kosovo (region, som administreres af De Forenede Nationer i henhold til Sikkerhedsrådets resolution 1244), Kirgisistan, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Den Russiske Føderation, San Marino, Serbien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Tadsjikistan, Tyrkiet, Turkmenistan, Ukraine, Det Forenede Kongerige og Usbekistan.

Links

 

Kontaktoplysninger:

 

 

Henvendelser fra medierne:

 

EEA

Arthur Girling

Pressesekretær

Kongens Nytorv 6

1050 København K

Tlf.: +45 3336 7109

arthur.girling@eea.europa.eu

www.eea.europa.eu

 

 

 

UNECE

Informationstjeneste

Palais des Nations

CH-1211 Genève 10

Schweiz

Tlf.:+41 (0) 22 917 44 44

info.ece@unece.org

www.unece.org

Permalinks

Handlinger