næste
forrige
emner

Nyheder

Hvad betyder naturen for dig? Fotokonkurrencen NATURE@work er skudt i gang

Skift sprog
Nyheder Udgivet 15/03 2017 Sidst ændret 10/12 2019
Naturen er afgørende for, at vi kan opretholde vores daglige tilværelse – en kendsgerning vi ikke altid påskønner. Den spiller en væsentlig rolle i at sikre os ren luft, rent drikkevand, tøj på kroppen, dagligt brød og tag over hovedet. Mindre kendt er det, at naturen også er med til at afbøde virkningerne af klimaændringer. For at sætte fokus på naturens vigtige betydning for hele vores tilværelse inviterer Det Europæiske Miljøagentur (EEA) dig til at deltage i "NATURE@work"-fotokonkurrencen, hvor deltagerne skal skildre, hvordan naturen indvirker på deres liv.

Formålet med EEA's årlige fotokonkurrence er at gå i dialog med Europas borgere om forskellige miljøspørgsmål ogfokus for dette års konkurrence er naturen på arbejde. Vidste du, at grønne arealer i og omkring vores byer er med til at sikre vores hjem mod oversvømmelse ved at aflede overskydende regnvand, og at træer og lommeparker afkøler byen på varme dage? Med sin iboende skønhed og rige diversitet er naturen også en kilde til inspiration, ikke kun i kunstnerisk forstand, men for udviklingen af maskiner, boliger og innovative løsninger.

Den Europæiske Union har forpligtet sig til at beskytte naturen og den biologiske mangfoldighed siden 1970'erne. For 25 år siden blev en af EU's vigtigste naturbeskyttelseslove, habitatdirektivet, vedtaget. På baggrund af denne lovgivning har EU opbygget verdens største koordinerede netværk af beskyttede områder, Natura 2000, som dækker 18 % af EU's landareal og mere end 6 % af EU's havområder. Disse bestræbelser understøttes af LIFE, EU's tilskudsordning for miljø-, naturbeskyttelses- og klimaindsatsprojekter. EU er også aktiv i bestræbelserne på at finde naturvenlige løsninger til fremme af økonomisk vækst, skabelse af job og styrkelse af borgernes velfærd.

Fotokonkurrencen "NATURE@work" er åben for alle europæiske statsborgere over 18 år. Deltagerne skal indsende fotografier, der illustrerer et eller flere af de følgende tre emner:

  1. NATUREprovides (NATURENforsørger): Kan du med et foto skildre, hvordan naturen kommer dig mest til gavn?
  2. NATUREprotects (NATURENbeskytter): Har du tænkt på, hvordan naturen omkring dig, på landet eller i byen, beskytter dig?
  3. NATUREinspires (NATURENinspirerer): Kan du få øje på ting omkring dig, der er inspireret af naturen?

 

Vinderne i hver af de ovennævnte kategorier vil modtage en pengegevinst. Alle bidrag kan blive brugt af EEA og dets partnere over hele Europa. Du kan indsende dine fotos indtil den 15. august.

Yderligere oplysninger om reglerne for deltagelse (www.eea.europa.eu/competition)

Sidste års vindere af fotokonkurrencen "My City" (http://www.eea.europa.eu/highlights/milan-uhersky-brod-nicosia-take)

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage