další
předchozí
položky

Novinky

Co pro vás znamená příroda? Fotografická soutěž NATURE@work vyhlášena

Změnit jazyk
Novinky Publikováno 15.03.2017 Poslední změna 10.12.2019
Příroda se usilovně snaží nás chránit a pomáhat nám v našem každodenním životě – to je často nedoceňovaná skutečnost. Příroda ale v našem životě hraje klíčovou roli – poskytuje nám čistý vzduch a pitnou vodu, oblečení, potraviny a materiály pro stavbu obydlí. Mezi další méně známé přínosy patří například důležitá role přírody při zmírňování dopadů změny klimatu. S cílem upozornit na zásadní roli, kterou příroda sehrává v našem životě, vyhlašuje Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) fotografickou soutěž NATURE@work. Zachyťte na fotografii, čím vás příroda obohacuje, a přihlaste se.

Cílem každoročně pořádané fotografické soutěže agentury EEA je zamýšlet se spolu s Evropany nad různými otázkami z oblasti životního prostředí. Tématem letošního ročníku soutěže je vliv přírody. Věděli jste, že zelené plochy ve městech a jejich okolí pomáhají chránit naše domovy před povodněmi, protože vstřebávají nadbytečnou vodu ze záplav? Nebo že stromy a městské parky pomáhají během veder snižovat teploty v městských oblastech? Příroda je díky své nezpochybnitelné kráse a bohaté rozmanitosti také zdrojem inspirace – nejenom v umění, ale i při navrhování některých strojů, domů a mnohých inovačních řešení.

Evropská unie se angažuje v ochraně přírody a biologické rozmanitosti od 70. let 20. století. V letošním roce si připomínáme 25. výročí přijetí jednoho z klíčových právních předpisů na ochranu přírody v EU, Směrnice o ochraně přírodních stanovišť. EU vytvořila za pomoci svých právních předpisů největší koordinovanou soustavu chráněných území na světě, soustavu Natura 2000, která pokrývá 18 % pevninské plochy EU a více než 6 % jejích mořských území. Tento projekt je financován prostřednictvím programu LIFE, finančního nástroje EU pro projekty z oblasti životního prostředí, ochrany přírody a opatření na ochranu klimatu. EU je aktivní také při hledání přírodě blízkých řešení, která podporují hospodářský růst, vytváření pracovních míst a zlepšování našich životních podmínek.

Fotografické soutěže NATURE@work se mohou zúčastnit všichni občané EU starší 18 let. Přihlásit se mohou s fotografiemi na některé z těchto tří témat:

  1. NATUREprovides (PŘÍRODA poskytuje): Dokážete na fotografii zachytit, čím nás příroda obohacuje a co z toho je pro vás nejcennější?
  2. NATUREprotects (PŘÍRODA chrání): Všimli jste si, jak vás okolní příroda – na venkově nebo ve městě – chrání?
  3. NATUREinspires (PŘÍRODA inspiruje): Objevili jste ve vašem okolí nějaký výsledek lidské činnosti inspirovaný přírodou?

 

Vítězové jednotlivých kategorií obdrží finanční odměnu. Všechny příspěvky mohou být používány agenturou EEA a jejími partnery v celé Evropě. Fotografie můžete zasílat do 15. srpna 2017.

Více informací o tom, jak se do soutěže přihlásit, a její pravidla naleznete na adrese www.eea.europa.eu/competition.

Vítězové loňské fotografické soutěže ‘My City’ viz http://www.eea.europa.eu/highlights/milan-uhersky-brod-nicosia-take

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage