neste
forrige
elementer

Nyheter

Hva betyr naturen for deg? Fotokonkurransen NATURE@work er lansert

Endre språk
Nyheter Publisert 15.03.2017 Sist endret 10.12.2019
Naturen arbeider hardt for å beskytte oss og opprettholde vårt daglige liv – et faktum som ofte blir undervurdert. Men naturen spiller en avgjørende rolle. Den gir oss ren luft, rent drikkevann, klær, mat og råmaterialene vi trenger for å bygge oss tak over hodet. Andre goder er ikke så godt kjent, for eksempel den rollen naturen spiller når det gjelder å redusere virkningene av klimaendringene. For å sette søkelyset på den viktige rollen naturen spiller i våre liv, oppfordrer Det europeiske miljøbyrå (EEA) deg til å forsøke å fange hvordan naturen arbeider for deg gjennom fotokonkurransen NATURE@work.

EEAs årlige fotokonkurranse har som mål å få europeere til å engasjere seg i ulike miljøspørsmål, og fokus for årets konkurranse er naturen i arbeid. Visste du at grøntområdene i og rundt byene bidrar til å beskytte hjemmene våre mot oversvømmelse fordi de absorberer overskytende vann ved flom, eller at trær og parker bidrar til å senke temperaturen i byene under hetebølger? Naturen er med sin naturlige skjønnhet og rike mangfold også en kilde til inspirasjon ikke bare for kunsten men også for konstruksjon av maskiner og utforming av boliger og mange nyskapende løsninger.

Den europeiske union har forpliktet seg til å beskytte naturen og det biologiske mangfold siden 1970-tallet. I år feirer vi at det er 25 år siden et av EUs sentrale naturvernregelverk, habitatdirektivet, ble vedtatt. Ved hjelp av dette regelverket har EU bygget opp verdens største koordinerte nettverk av verneområder gjennom Natura 2000, som dekker 18 prosent av EUs landareal og over 6 prosent av EUs havområder. Denne innsatsen støttes av LIFE, som er EUs finansielle instrument for prosjekter innen miljø, naturvern og klimatiltak. EU er også aktiv når det gjelder å finne naturbaserte løsninger for å støtte økonomisk vekst, skape jobber og øke vår velferd.

Fotokonkurransen NATURE@work er åpen for alle europeiske borgere over 18 år, som oppfordres til å sende inn foto som illustrerer et av følgende tre temaer:

  1. NATUREprovides (NATUREN gir): Kan du fange i et bilde de godene naturen gir som du setter størst pris på?
  2. NATUREprotects (NATUREN beskytter): Har du lagt merke til hvordan naturen rundt deg, det være seg på landet eller i byen, beskytter deg?
  3. NATUREinspires (NATUREN inspirerer): Kan du få øye på noe rundt deg som er inspirert av naturen?

 

Det venter en pengepremie på vinnerne i hver av kategoriene. EEA og miljøbyråets partnere i hele Europa forbeholder seg retten til å bruke innsendte bidrag. Fristen for innsending av foto er 15. august.

For mer informasjon om hvordan du kan delta og konkurransereglene (www.eea.europa.eu/competition)

Fjorårets vinner av fotokonkurransen My City (http://www.eea.europa.eu/highlights/milan-uhersky-brod-nicosia-take)

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage