nästa
föregående
poster

Nyheter

Vad betyder naturen för dig? Fototävlingen NATURE@work öppen för tävlan

Ändra språk
Nyheter Publicerad 2017-03-15 Senast ändrad 2019-12-10
Naturen arbetar utan avbrott för att skydda och försörja oss i vårt dagliga liv. Vi uppskattar den sällan till dess rätta värde, men naturen spelar en livsavgörande roll och förser oss bland annat med ren luft, rent dricksvatten, kläder, mat och råmaterial för att bygga hus. Den har även andra, mindre kända funktioner som att den dämpar effekterna av klimatförändringarna. För att lyfta fram naturen och dess avgörande roll för vårt liv på jorden anordnar Europeiska miljöbyrån (EEA) fototävlingen NATURE@work där du uppmanas att i bild gestalta hur naturen gagnar dig.

Med de årliga fototävlingarna vill miljöbyrån engagera Europas medborgare i frågor om olika miljöaspekter, och grundtemat för årets tävling är ”naturen i arbete”. Visste du till exempel att grönområdena i och runt städer hjälper till att förebygga översvämningar genom att ta upp överskott av vatten? Eller att träd och parker i stadsmiljöer hjälper till att sänka temperaturen vid värmeböljor? Dess inneboende skönhet och rika mångfald gör dessutom naturen till en inspirationskälla inte bara för konstnärer utan även för att utveckla maskiner, designa hemmiljöer och ta fram innovativa lösningar.

Europeiska unionen har sedan 1970-talet ett åtagande om att skydda naturen och den biologiska mångfalden. I år är det 25 år sedan en av EU:s viktigaste naturskyddslagar antogs, habitatdirektivet. Med utgångspunkt i denna lagstiftning har EU byggt upp världens största samordnade nätverk av naturskyddsområden genom Natura 2000, som täcker 18 procent av EU:s landareal och mer än 6 procent av dess sjöområden. De här insatserna stöds av Life-programmet, som är EU:s finansiella instrument för projekt inom miljö, naturskydd och klimatåtgärder. EU söker även aktivt efter naturvänliga lösningar som främjar ekonomisk tillväxt, skapar arbetstillfällen och bygger vidare på vår välfärd.

Alla europeiska medborgare över 18 år kan delta i fototävlingen NATURE@work genom att skicka in sina fotografier. Bidragen ska illustrera något av följande tre teman:

  1. NATUREprovides (naturen ger): Vad värdesätter du allra mest av det som naturen ger? Fånga det i en bild!
  2. NATUREprotects (naturen skyddar): Har du tänkt på hur naturen i din omgivning (på landsbygden eller i din ort eller stad) skyddar dig?
  3. NATUREinspires (naturen inspirerar): Kan du hitta saker i din omgivning som har naturen som inspirationskälla?

 

Vinnaren i varje kategori kommer att tilldelas en prissumma. Alla inskickade bidrag kan komma att användas av Europeiska miljöbyrån och dess partners runtom i Europa. Du kan skicka in dina foton fram till den 15 augusti.

Mer information om tävlingsreglerna och hur du deltar: (www.eea.europa.eu/competition).

Fjolårets vinnare i fototävlingen My City: (http://www.eea.europa.eu/highlights/milan-uhersky-brod-nicosia-take).

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage