следващ
предишен
елементи

Новини

Какво е за вас природата? Открит е фотоконкурс на тема NATURE@work

Смяна на език
Новини Публикуван 15-03-2017 Последна промяна 10-12-2019
Природата прави много, за да ни закриля и да поддържа живота ни в ежедневието — факт, който често подценяваме. Но тя играе жизненоважна роля като ни предоставя чист въздух, чиста питейна вода, облекло, храна и суровини, които използваме, за да си построим подслон. Има и други, не толкова известни ползи, като ролята на природата за облекчаване на последиците от изменението на климата. С цел изтъкване на важната роля на природата в нашия живот, Европейската агенция за околната среда (EАОС) ви кани да участвате в улавянето на начина, по който природата се грижи за вас чрез фотоконкурса ‘NATURE@work’.

Годишният фотоконкурс, организиран от ЕАОС, цели ангажиране на европейците около различни екологични въпроси и тазгодишният конкурс е насочен към природата на работното място. Знаете ли, че зелените пространства във и около градовете ни помагат да защитим домовете си от наводнение, като поемат излишната вода при наводненията, или че дърветата и градските паркове спомагат за понижаването на температурите в градските зони по време на горещите вълни? С присъщата ѝ красота и богато разнообразие, природата е също така източник на вдъхновение не само за изкуството, но и за дизайна на машини, домове и много иновационни решения.

От 1970 г. насам Европейският съюз се ангажира с опазването на природата и биологичното разнообразие. Тази година отбелязваме 25-та годишнина от приемането на един от основните закони за защита на природата в ЕС, Директивата за местообитанията. С това законодателство ЕС изгради най-голямата съгласувана мрежа от защитени зони в света чрез „Натура 2000“, която обхваща 18% от площта на ЕС и повече от 6% от неговите морски територии. Тези дейности се подпомагат от „LIFE“ — финансовият инструмент на ЕС, подкрепящ проектите за опазване на околната среда и природата, както и проектите за дейности в областта на климата. ЕС е активен и в намирането на природосъобразни решения в подкрепа на икономическия растеж, създаването на работни места и подобряването на нашето благосъстояние.

Фотоконкурсът ‘NATURE@work’ е отворен за участие за всички европейски граждани над 18 години и ги каним да изпратят фотографии, които илюстрират някоя от следните три теми:

  1. NATUREprovides (ПРИРОДАТА предоставя): Можете ли да уловите във фотография ползите, които предоставя природата и които цените най-много?
  2. NATUREprotects (ПРИРОДАТА защитава): Забелязали ли сте начина, по който ви защитава природата — във вашия селски регион, градче или голям град?
  3. NATUREinspires (ПРИРОДАТА вдъхновява): Можете ли да откриете около себе си нещо, което е вдъхновено от природата?

 

На победителите във всяка от горните категории ще бъде връчена награда. EАОС и нейните партньори от цяла Европа може да публикуват всички изпратени фотографии. Можете да изпратите фотографиите си до 15 август.

За повече информация относно начина на участие и правилата на конкурса отидете на (www.eea.europa.eu/competition)

Тук можете да откриете миналогодишните победители от фотоконкурса ‘My City’ (http://www.eea.europa.eu/highlights/milan-uhersky-brod-nicosia-take)

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage

Действия към документ