järgmine
eelmine
punktid

News

Kui tähtis on meile loodus? Algas fotokonkurss „NATURE@work“

Muutke keelt
News Avaldatud 2017-03-15 Viimati muudetud 2019-12-10
Vahel alahinnatakse tõsiasja, et loodus pakub meile kaitset ja võimaldab igapäevaelus hakkama saada. Ometi on meil tänu loodusele puhas õhk ja joogivesi, rõivad, toit ja materjalid, millest ehitada peavarju. Muu loodusest saadav kasu, näiteks kliimamuutuste mõju leevendamine, on vähem tuntud. Looduse tähtsuse toonitamiseks meie elus kutsub Euroopa Keskkonnaamet kõiki osalema fotokonkursil „NATURE@work“ ja jäädvustama hetki, mis näitavad, kuidas loodus on meile kasulik.

Euroopa Keskkonnaameti iga-aastase fotokonkursi eesmärk on pöörata tähelepanu keskkonnaküsimustele. Tänavu keskendutakse looduse toimimisele. Näiteks aitavad rohealad linnades ja nende ümber kaitsta üleujutuste eest, sest üleliigne vesi neeldub neis, puud ja pargid vähendavad aga kuumalaine ajal linnaõhu temperatuuri. Looduse ilu ja rikkalik mitmekesisus on inspiratsiooni allikaks nii kunstile kui ka masinate, kodude ja paljude uuenduslike lahenduste kujundusele.

Alates 70. aastatest on Euroopa Liit pühendunud looduse ja elurikkuse kaitsmisele. Käesoleval aastal möödub Euroopa Liidu ühe põhilise looduskaitsealase õigusakti, elupaikade direktiivi vastuvõtmisest 25 aastat. Selle õigusaktiga on EL loonud programmi Natura 2000 kaudu maailma suurima koordineeritud kaitsealade võrgustiku, mis katab 18% liidu maa- ja 6% merealadest. Keskkonna-, looduskaitse- ja kliimamuutuste projekte toetatakse ELi rahastamisvahendi LIFE abil. Ka majanduskasvu toetamisel, töökohtade loomisel ja heaolu suurendamisel otsib Euroopa Liit loodussõbralikke lahendusi.

Fotokonkursist „NATURE@work“ võivad osa võtta kõik üle 18aastased Euroopa kodanikud. Saata võib fotosid järgmistel teemadel:

  1. NATUREprovides (LOODUSvarustab): Püüa tabada fotol kõige hinnalisemat, millega loodus meid varustab.
  2. NATUREprotects (LOODUSkaitseb): Kas oled märganud, kuidas ümbritsev loodus nii maal kui ka linnas meid kaitseb?
  3. NATUREinspires (LOODUSinspireerib): Kas leiad oma elukeskkonnas midagi, mille loomist on inspireerinud loodus?

 

Iga kategooria võitjad saavad rahalise auhinna. Euroopa Keskkonnaamet ja ameti Euroopa partnerid võivad oma väljaannetes kasutada kõiki võistlustöid. Fotosid saab saata 15. augustini.

Konkursist osavõtu ja eeskirjade lisateave: www.eea.europa.eu/competition

Eelmise aasta fotokonkursi „My City“ võitjad (http://www.eea.europa.eu/highlights/milan-uhersky-brod-nicosia-take)

 

Permalinks

Geographic coverage

Temporal coverage