Tænk på dit forbrug af mejeriprodukter.

Skift sprog
Eco-Tip udløbet
This page was archived on 21/04 2015 with reason: Content not regularly updated
Produktion af smør, ost og andre mejeriprodukter med et højt fedtindhold medfører store udledninger af drivhusgasser, samt eutrofiering af grundvand, floder og have. Husk: I hele verden anvendes ca. 70 % af alle landbrugsarealer til animalsk produktion.
Det Europæiske Miljøagentur (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 København K
Danmark
Telefon: +45 3336 7100