Apgalvokite per dieną suvartojamų pieno produktų kiekį.

Pakeisti kalbą
Eco-Tip pasibaigęs
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Sviesto, sūrio ir kitų riebių pieno produktų gamyba lemia didelį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir gruntinių vandenų, upių ir jūrų užterštumą. Atminkite: apie 70 proc. visos dirbamos žemės pasaulyje naudojama gyvulininkystei.
Dokumento veiksmai
Europos aplinkos agentūra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Danija
Telefonas: +45 3336 7100