Αναλογιστείτε την κατανάλωση γαλακτοκομικών προϊόντων.

Αλλαγή γλώσσας
Eco-Tip έχει λήξει
This page was archived on 21/04/2015 with reason: Content not regularly updated
Η παραγωγή βουτύρου, τυριού και άλλων γαλακτοκομικών προϊόντων με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά ευθύνεται για τις υψηλές εκπομπές αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου καθώς και στον ευτροφισμό των υπογείων υδάτων, των ποταμιών και των θαλασσών. Να θυμάστε ότι παγκοσμίως το 70% όλων των καλλιεργήσιμων εδαφών χρησιμοποιούνται για την κτηνοτροφική παραγωγή.
Ενέργειες Εγγράφων
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος (ΕΟΠ)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhagen K
Δανία
Τηλέφωνο: + +45 3336 7100