Se över din konsumtion av mjölkprodukter.

Ändra språk
Eco-Tip utgått
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Produktionen av smör, ost och andra mjölkprodukter med högt fettinnehåll ger upphov till stora växthusgasutsläpp samt till eutrofiering av grundvattnet, floderna och haven. Kom ihåg att ungefär 70 procent av all jordbruksmark i världen används för animalieproduktion.
Dokumentåtgärder
Europeiska miljöbyrån (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Köpenhamn K
Danmark
Telefon +45 3336 7100