Ţineţi seama de consumul dumneavoastră de produse lactate.

Schimba limba
Eco-Tip expirat
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Producţia de unt, brânză şi alte produse lactate cu un înalt conţinut de grăsime este responsabilă pentru emisii ridicate de gaze cu efect de seră, precum şi pentru eutrofizarea apei freatice, a râurilor şi a mărilor. Nu uitaţi: la nivel global, aproximativ 70 % din totalitatea terenurilor agricole se utilizează pentru creşterea animalelor.
Agenţia Europeană de Mediu (AEM)
Kongens Nytorv 6
1050 Copenhaga K
Danemarca
Telefon: +45 3336 7100