Rozważ swoje spożycie produktów mlecznych.

Zmień język:
Eco-Tip wygasł
This page was archived on 2015-04-21 with reason: Content not regularly updated
Produkcja masła, sera oraz innego nabiału z dużą zawartością tłuszczu przyczynia się w dużym stopniu do emisji gazów cieplarnianych oraz eutrofizacji wód gruntowych, rzek i mórz. Pamiętaj: na całym świecie 70% terenów rolniczych używanych jest do hodowli zwierząt.
Akcje Dokumentu
Europejska Agencja Środowiska (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhaga K
Dania
Telefon: +45 3336 7100