Zamyslite sa nad tým, koľko mlieka a mliečnych výrobkov spotrebujete.

Zmeniť jazyk
Eco-Tip expirovala
This page was archived on 21. 04. 2015 with reason: Content not regularly updated
Výroba masla, syra a iných mliečnych výrobkov s vysokým obsahom tuku znamená vysokú produkciu skleníkových plynov, ako aj eutrofizáciu podzemných vôd, riek a morí. Zapamätajte si: 70 % všetkej poľnohospodárskej pôdy na svete sa používa na chov dobytka.
Akcie dokumentu
Európska environmentálna agentúra (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kodaň
Dánsko
Telefón: +45 3336 7100