Razmisli o svoji porabi mlečnih izdelkov.

Spremeni jezik
Eco-Tip poteklo
This content has been archived on 21.04.2015, reason: Content not regularly updated
Proizvodnja masla, sira in drugih mlečnih izdelkov z visoko vsebnostjo maščobe povzroča večje emisije toplogrednih plinov ter evtrofikacijo podtalnice, rek in morij. Zapomni si: Na svetu se približno 70 % vseh kmetijskih površin uporablja za živinorejo.
Evropska agencija za okolje (EEA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhagen K
Danska
Telefon: +45 3336 7100