Süt ürünleri tüketiminizi gözden geçirin.

Dili değiştir
Eco-Tip süre doldu
This page was archived on 21.04.2015 with reason: Content not regularly updated
Yağ, peynir ya da diğer yağ oranı yüksek ürünlerin üretimi yüksek miktarda sera gazı salınımına, ayrıca yer altı suları, nehir ve denizlerde ötrofikasyona yol açar. Unutmayın: Tüm dünyada tarım alanlarının %70'i çiftlik hayvanları üretimi için kullanılıyor.
Belge İşlemleri
Avrupa Çevre Ajansı (AÇA)
Kongens Nytorv 6
1050 Kopenhag K
Danimarka
Telefon +45 3336 7100